Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ruszyła rekrutacja na Forum Przedsiębiorstw 2018


Ruszyła rekrutacja na Forum Przedsiębiorstw 201814.05.2018 r.


Komentarze ekspertów do bieżącej sytuacji gospodarczej, ciekawe panele dyskusyjne, praktyczne warsztaty, a przede wszystkim  przekazanie przedsiębiorcom aktualnej wiedzy oraz informacji niezbędnych w codziennej działalności. To oferta Forum Przedsiębiorstw – imprezy gospodarczej, organizowanej już po raz trzynasty przez Agencję Rozwoju Pomorza. Tegoroczna edycja odbędzie się 30 maja w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.  Udział jest bezpłatny.

– Agencja Rozwoju Pomorza uruchomiła rejestrację on-line poprzez stronę www.forumprzedsiebiorstw.pl. Rosnące zainteresowanie firm udziałem w tym wydarzeniu zachęca nas do podnoszenia poziomu merytorycznego i motywuje do wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom uczestników. Konferencja, poza treściami merytorycznymi i możliwością pracy warsztatowej, stwarza też przestrzeń do wymiany doświadczeń. Jest również inspiracją i szansą zainteresowania się różnymi aspektami prowadzenia biznesu, które czasem w codziennej pracy schodzą na dalszy plan, choćby z braku czasu. Potwierdzeniem atrakcyjności imprezy jest fakt, iż co roku przyciąga ona ponad 300 przedstawicieli głównie mikro, małych i średnich firm – mówi Katarzyna Laskowska, kierownik Działu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sesja plenarna i panel dyskusyjny Tegoroczne Forum rozpocznie się  wystąpieniami 3 ekspertów. Aktualne wydarzenia gospodarcze oraz ocenę ich wpływu na działalność MŚP skomentuje główny analityk rynków finansowych Raiffeisen Bank Polska SA. Wpływ  inwestycji zagranicznych na rozwój pomorskich MŚP przedstawi z-ca dyrektora inicjatywy Invest In Pomerania.  Jako ostatni, z tematem – Jak stale zwiększać swoją skuteczność w biznesie i przy tym nie zwariować? – praktyczne rady przedstawi Albrecht, doradca, mówca i inwestor. Ta część zakończy się panelem dyskusyjnym z udziałem  Macieja Grabskiego, prezesa Olivia Business Centre, Natalii Bogdan – prezes zarządu agencji rekrutacyjnej Jobhouse, współwłaścicielki Hotelu Spa Wieniawa oraz współwłaściciela firmy Silny@Salamon z Gdyni, produkującej nowoczesne rozwiązania w zakresie pakowania, zamykania i zabezpieczania produktów. Networking Podczas godzinnej przerwy networkingowej, w przestrzeni zaaranżowanej do rozmów biznesowych, przy dobrej kawie uczestnicy Forum będą mieli okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz skorzystania z bezpłatnych konsultacji w tematyce działalności eksportowej oraz w zakresie możliwości pozyskania funduszy europejskich na rozwój działalności przedsiębiorstw. Ponadto Raiffeisen Bank  zaprosi uczestników na loterię wizytówkową. Bloki tematyczne: Współpraca, Eksport, Finanse Po przerwie,  w ramach trzech bloków: finase, eksport, współpraca, zaplanowano łącznie 8 prezentacji. Tematyka wystąpień w bloku Finanse dotyczyć będzie zarządzania spływem należności handlowych, strategii zarządzania zasobami w firmie nie tylko finansowymi oraz Split Payment (mechanizm podzielonej płatności w rozliczeniach z kontrahentami). W bloku Eksport uczestnicy będą mogli wysłuchać prelekcji na temat: jak przygotować się do zawarcia kontraktu handlowego z partnerem zagranicznym, na czym polega ryzyko walutowe oraz kwestii związanych z ochroną własności intelektualnej przy prowadzeniu działalności na rynkach międzynarodowych. W obszarze Współpraca  poruszone zostaną kwestie kooperacji małych i średnich firm z korporacjami, a także budowania zespołów wielopokoleniowych w MŚP. Tegoroczne Forum zostanie wzbogacone o nowe treści, dzięki partnerom strategicznym i wspierającym specjalistycznej wiedzy i ofertą dla firm tj., Raiffeisen Bank Polska SA., Olivia Business Centre,  JWP Rzecznicy Patentowi oraz Studio Komunikacji, Rozwoju i Zmiany. Więcej informacji: Katarzyna Laskowska , tel. (666) 373  905, e-mail: katarzyna.laskowska@arp.gda.pl.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń