Sobota, 27 Listopad 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
Fundusze krajowe Fundusze UE BIP Rumia

Są najbliżej ludzkich problemów. Włodarze dziękowali pracownikom socjalnym


Są najbliżej ludzkich problemów. Włodarze dziękowali pracownikom socjalnymf22.11.2021 r.

Przemoc, uzależnienia, niepełnosprawność, bezdomność – to problemy, z jakimi niemal codziennie mierzą się pracownicy socjalni, pomagając innym. W Rumi takie działania prowadzą przede wszystkim: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Integracji Społecznej „Zagórze” oraz Centrum Integracji Społecznej. Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego przedstawiciele tych jednostek spotkali się z wiceburmistrzem Piotrem Wittbrodtem, który podziękował za ich dotychczasową pracę.

Dzień Pracownika Socjalnego to ogólnopolskie święto, ustanowione ustawą o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 roku, którego celem jest uhonorowanie wszystkich przedstawicieli służb społecznych. Dzień ten jest również okazją do oficjalnych spotkań, podczas których wręczane są nagrody za wyjątkowe osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej.

Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczne obchody miały kameralny charakter. Niemal w całym kraju uroczystości zostały ograniczone do najbliższego grona współpracowników, nie organizowano także warsztatów podsumowujących czy paneli dyskusyjnych. Rumskich pracowników socjalnych, mimo trudnych okoliczności, odwiedził wiceburmistrz Piotr Wittbrodt, który złożył im życzenia oraz wręczył drobne upominki. Pięciu pracowników socjalnych otrzymało wyróżnienia i nagrody finansowe.

Wypełniając służbowe obowiązki, spotykacie się z osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Ich dalszy los często zależy od waszego zaangażowania, kompetencji oraz empatii. To ogromna odpowiedzialność i obciążenie psychiczne, z którym nie każdy może się mierzyć – podkreślał włodarz. – Dlatego z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dziękujemy za to, że odnajdujecie w sobie siłę, by realizować ten ogrom zawodowych obowiązków. Niech największą nagrodą za wasz trud będzie wdzięczność i szacunek osób, którym pomogliście – podsumował Piotr Wittbrodt.


Pomoc społeczna stanowi dziedzinę polityki socjalnej państwa mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, środki i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej na poziomie gmin. Organy te, realizując zadania pomocy społecznej, współpracują z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną powinna zgłosić się do ośrodka zlokalizowanego w jej miejscu zamieszkania.

Dyrektor MOPS-u Gabriela Konarzewska oraz wiceburmistrz Piotr Wittbrodt Wręczanie wyróżnień pracownikom MOPS-u Wręczanie wyróżnień pracownikom MOPS-u Wiceburmistrz Piotr Wittbrodt z pracownikami CIS-u

Ściągnij galerię
Kalendarz wydarzeń