Niedziela, 12 Lipiec 2020

Składanie ofert na świadczenie usługi polegającej na usuwaniu pojazdów


27.11.2019 r.

Burmistrz Miasta Rumi zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi polegającej na usuwanie pojazdów z dróg położonych w granicach administracyjnych Rumi, w trybie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990, z późniejszymi zmianami) pozostawionych bez tablic rejestracyjnych i pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane, a następnie umieszczanie usuniętych pojazdów w miejscu zapewniającym właściwy dozór na okres 6 miesięcy oraz przekazywanie po upływie okresu przechowywania do stacji demontażu.

Oferty należy składać do 16 grudnia 2019 r. w godzinach pracy urzędu w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, (Stanowisko nr 1 w Biurze Obsługi Mieszkańców) lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Do udzielania informacji upoważniony jest naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Monika Nakielska (tel. 58 679 65 69, mail: m.nakielska@um.rumia.pl).

Kalendarz wydarzeń