Piątek, 08 grudnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Składanie ofert na świadczenie usługi polegającej na usuwaniu pojazdów


Składanie ofert na świadczenie usługi polegającej na usuwaniu pojazdów 27.11.2019 r.

Burmistrz Miasta Rumi zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi polegającej na usuwanie pojazdów z dróg położonych w granicach administracyjnych Rumi, w trybie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990, z późniejszymi zmianami) pozostawionych bez tablic rejestracyjnych i pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane, a następnie umieszczanie usuniętych pojazdów w miejscu zapewniającym właściwy dozór na okres 6 miesięcy oraz przekazywanie po upływie okresu przechowywania do stacji demontażu.

Oferty należy składać do 16 grudnia 2019 r. w godzinach pracy urzędu w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, (Stanowisko nr 1 w Biurze Obsługi Mieszkańców) lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Do udzielania informacji upoważniony jest naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Monika Nakielska (tel. 58 679 65 69, mail: m.nakielska@um.rumia.pl).

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń