Środa, 29 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Strażnicy sprawdzili, czym palą mieszkańcy. Jedno na trzy domostwa zatruwało powietrze


Strażnicy sprawdzili, czym palą mieszkańcy. Jedno na trzy domostwa zatruwało powietrze06.02.2022 r.


Straż Miejska w Rumi reaguje na wszystkie zgłoszenia dotyczące podejrzenia spalania substancji zabronionych w indywidualnych domostwach. Przeprowadzane w ich wyniku kontrole polegają na sprawdzeniu pod wskazanym adresem kotłowni i pieca. Samo podejrzenie nieprawidłowości nie stanowi dowodu, dlatego, jeśli mundurowi mają jakiekolwiek wątpliwości co do spalanego paliwa, wówczas pobierają próbki popiołu, a następnie przekazują je do laboratoryjnej analizy. W minionym roku nieprawidłowości stwierdzono w 30% kontrolowanych domostw.

Tylko w 2021 roku strażnicy miejscy skontrolowali ponad 800 posesji, a podczas tych działań pobrali 84 próbki popiołu. Podczas badań laboratoryjnych w 25 przypadkach potwierdzono spalanie substancji zabronionych – najczęściej były to płyty meblowe bądź pozostałości farb. „Trucicieli” ukarano mandatami, maksymalnie 500-złotowymi. Tym samym, zgodnie z przepisami, strażnicy wyczerpywali wszelkie dostępne narzędzia walki z procederem. Jeśli sprawca nie wyraził zgody na przyjęcie mandatu, sprawa była kierowana do sądu, a maksymalny wymiar kary wzrastał do 5000 złotych.

Zdecydowana większość zeszłorocznych kontroli posesji została przeprowadzona w wyniku zgłoszeń wpływających do nas z urzędu miasta. Zgłoszenia dotyczyły podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości związanych z liczbą osób ujętych w deklaracji śmieciowej, złą segregacją lub brakiem kompostownika pomimo pobierania ulgi za jego posiadanie. Mieliśmy też mniej więcej 300 zgłoszeń dotyczących podejrzenia spalania substancji niedozwolonych, z czego około 80% pochodziło od mieszkańców, a pozostałe interwencje podejmowaliśmy w wyniku własnych obserwacji bądź na wniosek urzędu miasta – wylicza Tomasz Stachowiak, komendant Straży Miejskiej w Rumi. – Działania związane z czystością powietrza są i będą przez nas traktowane priorytetowo. Każde zgłoszenie, które do nas trafia, nie pozostaje bez reakcji. Poza oczywistą rolą, jaką jest wykrywanie i karanie sprawców wykroczeń, przekazujemy mieszkańcom także informacje o możliwościach uzyskania dofinansowania na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła, obowiązkach wynikających z pomorskiej uchwały antysmogowej oraz konieczności złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Co jakiś czas kontaktujemy się również w tej sprawie z przedstawicielami samorządów i straży miejskich sąsiednich gmin. Wydaje się, że problem jest wszędzie podobny. Wszędzie też realizowane są działania mające na celu zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza, z różnym skutkiem. Na pewno nasza gmina wyróżnia się sposobem badania rodzaju substancji spalanych w piecach, ponieważ inne straże nie posiadają uprawnień i umów na badania laboratoryjne próbek popiołu lub wykonują je bardzo rzadko – podsumowuje.

Pojemnik wypełniony próbką popiołu

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń