Piątek, 23 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Tak sprawdza się matury i egzaminy ósmoklasistów. „Inwencja uczniów jest nieograniczona”


Tak sprawdza się matury i egzaminy ósmoklasistów. „Inwencja uczniów jest nieograniczona”04.08.2022 r.

Rumski zespół egzaminatorów. W pierwszym rzędzie, trzecia od lewej (niebieskie marynarka) przewodnicząca zespołu

Na początku lipca poznaliśmy wyniki egzaminów, z którymi zmierzyli się ósmoklasiści i maturzyści. Niewiele osób wie, że arkusze z języka angielskiego były sprawdzane między innymi w Rumi. O kulisach pracy tutejszego zespołu egzaminatorów, którego siedziba mieści się w Szkole Podstawowej nr 8 im. ks. Stanisława Ormińskiego, opowiedziała nam Ewa Grzymkowska – przewodnicząca zespołu.

Zanim wyniki egzaminów ujrzą światło dzienne, droga uzupełnionych przez ósmoklasistów i maturzystów arkuszy jest dość długa i skomplikowana. Najpierw zajmują się nimi przedstawiciele szkolnych komisji i dyrektorzy. Następnie są one odpowiednio zabezpieczane, pakowane i transportowane poza granice województwa. Ich podróż kończy się, dopiero gdy trafiają w ręce egzaminatorów, którzy mają ocenić wiedzę zdających i przesłać werdykt „wyżej”.

Egzaminatorami są osoby z co najmniej 3-letnim doświadczeniem nauczycielskim, które odbyły stosowne szkolenie zwieńczone egzaminem i w rezultacie zostały wpisane do rejestru Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przedstawiciele tej specjalistycznej grupy współtworzą funkcjonujące w całym kraju ośrodki sprawdzania egzaminów. Zespoły te mieszczą się w szkołach, których dyrektorzy zawarli specjalne umowy z Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi. W naszym rejonie zdecydowało się na to zaledwie kilka placówek, a jedną z nich jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, gdzie nad przebiegiem prac czuwa Ewa Grzymkowska.

Najpierw, razem z paniami weryfikatorkami, otwieramy protokolarnie każdą przesyłkę osobno, porównujemy stan faktyczny z liczbą kopert i arkuszy wpisaną w dostarczonym protokole, a następnie numerujemy koperty i układamy we właściwej kolejności w kartonach. W ten sposób sprawdzamy ponad 2000 arkuszy każdego egzaminu – opowiada przewodnicząca zespołu egzaminacyjnego w Rumi. – Zazwyczaj sprawdzanie arkuszy egzaminacyjnych kojarzy się z poprawianiem i ocenianiem takiej większej klasówki. W rzeczywistości egzaminator ma wiele obowiązków. Przede wszystkim musi wnikliwie, sprawiedliwie i zgodnie z ogólnopolskimi kryteriami oceniać zdającego. Oczywiście zawsze jest klucz i wytyczne, ale są też zadania otwarte. Jeśli chodzi o język angielski, który sprawdzamy, to nie możemy przewidzieć wszystkiego w kluczu. Inwencja uczniów jest nieograniczona, a my oceniamy wiele aspektów, w tym: treść, spójność, zakres i poprawność środków językowych. Oprócz tego musimy wypełniać druki, podpisywać protokoły, przygotowywać zestawienia. Tej biurokracji jest niestety sporo. Dodatkowo egzaminator sprawdza pracę pod względem technicznym, czy wszystkie odpowiedzi uczeń przeniósł na kartę odpowiedzi, czy wpisany numer PESEL jest prawidłowy, czy naklejka z kodem szkoły jest odpowiednia. Potem zakreśloną przez nas kartę sczytuje komputer w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) – wyjaśnia cały proces Ewa Grzymkowska.

Kartony wypełnione arkuszami

Jak podkreśla przewodnicząca, w tym zawodzie odpowiedzialność i tempo działania są olbrzymie. Egzaminatorzy mają zaledwie kilka tygodni, by zweryfikować i starannie ocenić wszystkie arkusze, mając świadomość, że wyniki ich pracy będą miały wpływ na przyszłość młodych ludzi.

Arkusze maturalne sprawdzane są od piątku do niedzieli, a egzaminy ósmoklasisty od czwartku do niedzieli. W weekendy rozpoczynamy pracę o godzinie 9:00, a kończymy o 19:00. Jako przewodnicząca zaczynam znacznie wcześniej spotkaniami i odprawami z koordynatorami egzaminów OKE w Gdańsku. Później raz jeszcze szkolę egzaminatorów w zakresie szczegółowych kryteriów oceniania, omawiam też trudności, z jakimi możemy się spotkać, oraz przeprowadzam ćwiczenia kontrolne. Egzaminatorzy wiele uczą się od siebie nawzajem, konsultując się z koleżankami i weryfikatorkami, których zadaniem jest wybiórcze sprawdzanie poprawności oceniania i rozwiewanie wątpliwości. To cenne doświadczenie, które z pewnością przekłada się na późniejszą pracę z uczniami i jakość edukacji – zaznacza Ewa Grzymkowska. – Sama też dzielę się doświadczeniami, ponieważ jestem dyplomowanym nauczycielem języka angielskiego od ponad 30 lat, a przewodniczącą zespołów egzaminacyjnych od 2005 roku, czyli od początku tzw. nowej matury. Pierwszy rok kierowałam pracami w III LO w Gdyni, a potem już w Rumi – dodaje.

Każdy ośrodek sprawdzania egzaminów jest cyklicznie oceniany przez okręgowe komisje. Raz w roku przewodniczący zespołów spotykają się z dyrekcją regionalnej instytucji, aby szczegółowo przeanalizować minione egzaminy i pracę weryfikujących. Odkąd pani Ewa pamięta, nie było większych zastrzeżeń do pracy rumskiego zespołu. Może być to efekt selekcji kandydatów.

Chętni do sprawdzania egzaminatorzy każdego roku logują się w przeznaczonym dla nich serwisie dostępnym na stronie OKE w Gdańsku. Osoby te podlegają corocznej ewaluacji, a zimą, przed egzaminami, wykonują ćwiczenia testowe na platformie Moodle. Po starannej analizie wybieram najlepszych kandydatów do kolejnej sesji. Ostatecznie zespół liczy około 20 osób, zapisują się do nas egzaminatorzy z całego powiatu wejherowskiego, puckiego, a nawet z Gdyni. Są to profesjonalni nauczyciele, pracowici i rzetelni, naprawdę trudno wymarzyć sobie lepszy zespół. Jesteśmy już tak zgrani ze sobą, że z utęsknieniem czekamy do następnego roku. Zawiązało się u nas wiele cennych przyjaźni – podkreśla przewodnicząca zespołu. – Ponadto dzięki naszej pracy miasto zyskuje lepiej wyszkolonych i bardziej doświadczonych nauczycieli języka angielskiego, co przekłada się na lepsze przygotowanie naszych uczniów do egzaminów. Jesteśmy dumni, że Rumia może wnieść swoją cegiełkę w rozwój edukacji. Ja tę pracę wręcz kocham, daje mi ona ogromną satysfakcję. Duża w tym wszystkim zasługa pani dyrektor Ósemki Marzeny Górskiej, która nie tylko zgodziła się na współpracę z OKE, ale wywiązuje się z tej umowy celująco pod względem merytorycznym i jako gospodarz obiektu, zapewniając naszemu zespołowi komfortowe warunki do pracy.

Niedawno poznaliśmy efekty pracy egzaminatorów i nauczycieli, a także poziom wiedzy zdających. Jak wynika z danych opublikowanych na stronie mapa.wyniki.edu.pl, w tym roku do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w samej Rumi przystąpiło 745 uczniów, a ich średni wynik wyniósł 71,52%. To drugi wynik w powiecie wejherowskim i jeden z lepszych w województwie. Jeszcze lepiej wypadli rumscy maturzyści. Język angielski na poziomie podstawowym zdawało 339 osób, uzyskując średnio 77,14%, co uplasowało zdających w czołówce regionu. Mimo stosunkowo dobrych wyników tutejszej młodzieży, przewodnicząca zespołu egzaminacyjnego ma pewne obawy.

Wyniki ósmoklasistów

Wyniki maturzystów

Z moich obserwacji wynika, że w tym roku niestety jakość mocno spadła, być może z powodu zdalnej edukacji, dlatego też poziom prac był bardzo zróżnicowany: od całkowicie niekomunikatywnych do bardzo dobrych. Trzeba pamiętać, że na egzaminie z języka obcego wykazujemy się jednak bardziej umiejętnościami niż konkretną wiedzą. Typ szkoły i jej miejsce mają duże znaczenie, najlepsze wyniki są z liceów ogólnokształcących zlokalizowanych w dużych miastach – zauważa Ewa Grzymkowska. – Od następnego roku egzamin maturalny ulegnie modyfikacji, wzrośnie poziom trudności, a przede wszystkim zwiększy się liczba zadań otwartych. Myślę, że wtedy najlepiej się przekonamy, jaki wpływ na dzieci i młodzież miała zdalna edukacja – podsumowuje.

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń