Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Termomodernizacja (KAWKA)


Termomodernizacja (KAWKA)14.07.2017 r.

Informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działając wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ostatecznie zatwierdził listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu pn. „KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2014). Wśród zakwalifikowanych wniosków o dofinasowanie realizacji zadania znalazła się Gmina Rumia z wnioskiem pt.: Poprawa jakości powietrza w Rumi poprzez ograniczenie niskiej emisji – przyłączenie budynków mieszkalnych przy ulicach Młyńskiej 1, Kombatantów 4, 13 i 15, Zakole 2, 8 i 11 do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją  oraz 14 Wspólnot Mieszkaniowych z Rumi. Wysokość dofinansowania przyznana Gminie Rumia w formie pożyczki – 938.640 zł oraz dotacji – 988.640 zł. Natomiast łączna wysokość dofinansowania przyznana dla Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina ma swoje udziały, w formie pożyczki – 2.470.320 zł oraz dotacji – 2.470.320 zł co finalnie da kwotę – 6 867 920 złotych.

Program „KAWKA”– to nazwa ogólnopolskiego programu, w ramach którego z Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej  oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej można pozyskać środki na likwidację uciążliwych pieców i kotłowni opalanych węglem, które możemy  zastąpić ciepłem systemowym . Celem programu jest likwidacja tzw. niskiej emisji czyli emisji do powietrza szkodliwych zanieczyszczeń, które powstaje m.in  na skutek spalania węgla w domowych piecach grzewczych.

Celem programu KAWKA jest także zmniejszenie narażenia ludności na  oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych  zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Cel programu będzie osiągany, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2.

 

TERMOMODERNIZACJA ZIT 

Planowane do realizacji  zadanie
pt. „Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi” finansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Przedmiotem projektu będzie głęboka termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej w Rumi:

1)         Szkoła Podstawowa nr 10

2)         Szkoła Podstawową nr 9

3)         Budynek Zarządu Cmentarza Komunalnego

W ramach modernizacji energetycznej przewiduje się między innymi  modernizację energetyczną budynków z uwzględnieniem potrzeby monitorowania i zarządzania energią, wraz z możliwością wykorzystania instalacji OZE. Ponadto planuje się zastosowanie wentylacji wymuszonej, wymianę stolarki okiennej, docieplenie dachów oraz ścian budynków, wymianę źródeł ciepła w tym: wymianę węzła cieplnego (w budynku SP NR 9), montaż pomp ciepła i zastosowania indywidualnego pomiaru zużycia ciepła oraz wykonanie stosownej instalacji.  Działania objęte projektem mają przyczynić się do zmniejszenie zużycia energii w budynkach oraz poprawić ich efektywność oraz sprawność energetyczną.

 

DOFINANSOWANIE PROGRAMU „KAWKA” 

Burmistrz Miasta Rumi Michał Pasieczny podpisał 5 czerwca umowę na kolejne dofinansowanie unijne dla miasta. Dzięki kwocie blisko 5 000 000 złotych zmodernizowane zostaną 3 budynki w Rumi

Przedmiotem projektu będzie głęboka termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej:

1)         Szkoły Podstawowej nr 10

2)         Szkoły Podstawowej nr 9

3)         Budynku Zarządu Cmentarza Komunalnego

W ramach modernizacji energetycznej przewiduje się między innymi  modernizację energetyczną budynków z uwzględnieniem potrzeby monitorowania i zarządzania energią, wraz z możliwością wykorzystania instalacji OZE. Ponadto planuje się wymianę okien, docieplenie dachów oraz ścian budynków, wymianę źródeł ciepła w tym: wymianę węzła cieplnego (w budynku SP NR 9), montaż pomp ciepła i zastosowania indywidualnego pomiaru zużycia ciepła oraz wykonanie stosownej instalacji.  Działania objęte projektem mają przyczynić się do zmniejszenie zużycia energii w budynkach oraz poprawić ich efektywność energetyczną.

„To bardzo ważne inwestycje, szczególnie dla placówek oświatowych. Pozwoli to na zdobywanie wiedzy przez uczniów w bardziej komfortowych warunkach, a także na wydatne oszczędności na rachunkach za prąd. Bardzo cieszy też kwota dofinansowania, która pokrywa lwią część kosztów projektu.” – mówi Zastępca Burmistrza Miasta Piotr Wittbrodt.


Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń