Niedziela, 17 Styczeń 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Transmisja online z otwarcia ofert – zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych


Transmisja online z otwarcia ofert – zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanychf11.01.2021 r.

Transmisja online z otwarcia ofert – „Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (żółta książka) dla kontraktu pn.: „Budowa ulicy Katowickiej wraz z budową sieci gazowej oraz sieci kanalizacji deszczowej w Rumi” w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Ze względu na występowanie zagrożenia epidemicznego, otwarcie ofert przetargowych na zadanie „Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (żółta książka) dla kontraktu pn.: „Budowa ulicy Katowickiej wraz z budową sieci gazowej oraz sieci kanalizacji deszczowej w Rumi” w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” będzie transmitowane 14 stycznia 2021 roku o godzinie 10:00 na kanale YouTube Sesje Rady Miejskiej Rumi – Urząd Miasta Rumi.

Kalendarz wydarzeń