Sobota, 25 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Trzecie przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości przy ul. Władysława IV


Trzecie przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości przy ul. Władysława IV31.07.2020 r.

Wyciąg z ogłoszenia o trzecich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Rumi, przy ul. Władysława IV, stanowiących własność gminy miejskiej.

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:

I - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Władysława IV, składająca się z działki nr 12 o powierzchni 548 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00033562/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, działki nr 14/9 o powierzchni 73 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00005770/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie i z działki nr 27/1 o powierzchni 41 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00009339/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, o łącznej powierzchni 662 m2, obręb 12.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka działki nr nr 12, 14/9 i 27/1 leżą w terenie oznaczonym symbolem 31 MN - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działce nr 12 znajdują się dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej, jedno z nich leży w granicy z działką nr 11.

Działy III i IV ksiąg wieczystych KW GD1W/00033562/4, KW GD1W/00005770/0, KW GD1W/00009339/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 280.000,00 zł. Wadium 28.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

II - Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Władysław IV, oznaczona jako działka nr 11 o powierzchni 568 m2, obręb 12, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00006958/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr V/82/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Łokietka działka nr 11 leży w terenie oznaczonym symbolem 31 MN - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na działce nr 11 w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 2/42 biegnie przewód telekomunikacyjny. Ponadto w granicy z działką nr 12 znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00006958/9 jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 240.000,00 zł. Wadium 24.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone odbyły się w dniu 27 marca 2020 roku, a drugie przetargi w dniu 19 czerwca 2020r.

Trzecie przetargi ustne nieograniczone odbędą się, według wyżej podanej kolejności, w dniu 4 września 2020 roku od godziny 1000, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

Wadium należy wnieść do dnia 31 sierpnia 2020 roku w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych przetargów można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 28.07.2020 r.

sporz. K. Jażdżewska
spr. J. Jażdżewska – Reszka
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń