Piątek, 05 Czerwiec 2020

Projekt uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego


28.10.2019 r.


Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa, z wyłączeniem Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. „uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego”.

Przedmiotowa uchwała określa wymagania w zakresie spalanych paliw i parametrów technicznych źródeł ciepła na terenie całego województwa, z wyjątkiem Sopotu, a więc również w Rumi. Dotyczy m.in. większości kotłów, pieców oraz kominków stosowanych w budynkach jedno- i wielorodzinnych.

Zmiany względem obecnego stanu prawnego mogą być istotne dla mieszkańców, a niezastosowanie się do wprowadzanych obowiązków może wiązać się z karą grzywny, dlatego wskazane jest zapoznane się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego i, w przypadku uwag, udział w konsultacjach społecznych, zanim uchwała zostanie przyjęta.

Konsultacje trwają od 24 października do 29 listopada 2019 roku.

Treść komunikatu dotyczącego uchwały – plik PDF.

Kalendarz wydarzeń