Piątek, 19 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Umiem pływać!


Umiem pływać!04.04.2016 r.


Pierwsze zajęcia w ramach programu powszechnej nauki pływania rumskie maluchy mają już za sobą. Jest to możliwe dzięki ministerialnej dotacji oraz dofinansowaniu z Urzędu Miasta Rumi.  

Program „Umiem pływać 2016” jest dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt współfinansuje rumska gmina. - Projekt powszechnej nauki pływania jest adresowany do 240 uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie miejskiej Rumia – informuje Dorota Drews z Wydziału Rozwoju Miasta. – Są to uczniowie SP 1, SP 6, SP 9 i SP 10). 75% dzieci korzystających z programu to dzieci korzystające ze świetlic. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Nauka odbywa się do końca roku szkolnego na basenie w Kosakowie. Dzieci przejdą cykl 20 godzin nauki pływania, raz w tygodniu przez 90 minut. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorsko-trenerską, a udział w programie jest bezpłatny.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń