Niedziela, 14 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pt. Aktywność sportowa dla seniora


Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pt. Aktywność sportowa dla seniora06.06.2018 r.

W dniu 4 czerwca 2018 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Aktywność sportowa dla seniora” złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rumia z siedzibą w Rumi ul. Mickiewicza 19. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późniejszymi zmianami) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do 13 czerwca 2018 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7,
  2. Elektronicznie na adres: urząd@um.rumia.pl lub grunholz@um.rumia.pl”.

[embeddoc url="https://rumia.eu/wp-content/uploads/2018/06/oferta_Zw_Emerytów.pdf" download="all" text="Pobierz"]

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń