Niedziela, 19 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania – „Zajęcia integracyjne dla seniorów”


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania – „Zajęcia integracyjne dla seniorów”14.07.2023 r.

12 lipca 2023 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Zajęcia integracyjne dla seniorów” złożona przez Stowarzyszenie Pomóż Sąsiadowi z siedzibą w Rumi, ul. Stoczniowców 7A. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania seniorów. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do dnia 21 lipca 2023 r.:

  • Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7
  • Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl lub k.kaledkiewicz@um.rumia.pl.
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – zajęcia integracyjne dla seniorów


Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – zajęcia integracyjne dla seniorów29.08.2022 r.

12 lipca 2023 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Zajęcia integracyjne dla seniorów” złożona przez Stowarzyszenie Pomóż Sąsiadowi z siedzibą w Rumi, ul. Stoczniowców 7A. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania seniorów. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do dnia 21 lipca 2023 r.:

  • Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7
  • Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl lub k.kaledkiewicz@um.rumia.pl.
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń