Środa, 30 listopada 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Włodarze podziękowali tym, którzy są najbliżej ludzkich problemów


Włodarze podziękowali tym, którzy są najbliżej ludzkich problemówf22.11.2022 r.

Przedstawiciele władz miasta z nagrodzonymi pracownikami socjalnymi

Przemoc, uzależnienia, niepełnosprawność, bezdomność – to problemy, z jakimi na co dzień mierzą się pracownicy socjalni, pomagając innym. W Rumi takie działania realizują przede wszystkim: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Integracji Społecznej „Zagórze” oraz Centrum Integracji Społecznej. Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego przedstawiciele miejskich jednostek spotkali się z samorządowcami, którzy podziękowali za ich pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Dzień Pracownika Socjalnego to ogólnopolskie święto, ustanowione Ustawą o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 roku, którego celem jest uhonorowanie wszystkich przedstawicieli służb społecznych. Dzień ten jest również okazją do oficjalnych spotkań, podczas których wręczane są nagrody za wyjątkowe osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej.

Świętujących w hotelu Faltom rumskich pracowników socjalnych odwiedzili wiceburmistrz Piotr Wittbrodt oraz przewodniczący rady miejskiej Krzysztof Woźniak, którzy wspólnie złożyli im życzenia oraz wręczyli drobne upominki. Ponadto sześciu pracowników socjalnych otrzymało wyróżnienia i nagrody finansowe.

Mieliśmy ogromną przyjemność spotkać się z pracownikami pomocy społecznej, którzy obchodzili swoje święto, oraz podziękować za ich zaangażowanie, empatię i wsparcie udzielane najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. Wszystkim życzyliśmy także dużo siły, determinacji oraz zdrowia – mówi wiceburmistrz Piotr Wittbrodt.


Pomoc społeczna stanowi dziedzinę polityki socjalnej państwa mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, środki i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej na poziomie gmin. Organy te, realizując zadania pomocy społecznej, współpracują z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną powinna zgłosić się do ośrodka zlokalizowanego w jej miejscu zamieszkania.

Świętujący pracownicy MOPS-u Przemawiająca dyrektor MOPS-u Gabriela Konarzewska Od lewej: wiceburmistrz Piotr Wittbrodt, dyrektor MOPS-u Gabriela Konarzewska, przewodniczący rady miejskiej Krzysztof Woźniak Przedstawiciele władz miasta z nagrodzonymi pracownikami socjalnymi

Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń