Czwartek, 13 Sierpień 2020

Wyprawka szkolna – komunikat dla rodziców uczniów niepełnosprawnych


02.10.2018 r.

Na podstawie §4 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2018 r., poz. 1796) burmistrz Rumi zawiadamia, że wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2018/2019 można składać w terminie do 9 października 2018 roku do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.

Pełna treść komunikatu

Wniosek o dofinansowanie

Kalendarz wydarzeń