Wtorek, 25 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Za nami pierwsze warsztaty edukacyjno-diagnostyczne pt. „Rewitalizacja w naszym mieście”


Za nami pierwsze warsztaty edukacyjno-diagnostyczne pt. „Rewitalizacja w naszym mieście”16.05.2024 r.

Uczestnicy odbywających się w Stacji Kultura warsztatów

W rumskiej Stacji Kultura 14 maja odbyły się warsztaty edukacyjno-diagnostyczne pt. „Rewitalizacja w naszym mieście”. Były one pierwszym z dwóch planowanych w najbliższym czasie spotkań partycypacyjnych poświęconych pracy nad aktualizacją gminnego programu rewitalizacji na lata 2017-2030.

Warsztaty miały formułę otwartą i były skierowane do mieszkańców miasta – zwłaszcza związanych z podobszarami rewitalizacji (ul. Towarowa, Zagórze i Stara Rumia 1) – przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorstw oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działających na rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby, w tym mieszkańcy podobszarów rewitalizacji, przedstawiciele Rady Miejskiej Rumi, Komitetu Rewitalizacji i Zespołu ds. rewitalizacji oraz  organizacji pozarządowych. Po wprowadzeniu dotyczącym tego, czym jest rewitalizacja i jaka jest jej istota, rozpoczęła się część warsztatowa. Uczestnicy w grupach poświęconym poszczególnym podobszarom rewitalizacji pracowali nad diagnozą ich problemów i potrzeb, które będą stanowiły podstawę dalszych prac programowo-projektowych planowanych na kolejnych warsztatach.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń