Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji stypendiów


Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji stypendiów28.12.2016 r.

Realizacja stypendiów będzie następowała poprzez wydanie towaru przedstawicielowi 
ustawowemu ucznia na podstawie otrzymanej imiennej listy otrzymanej z Urzędu
Miasta Rumi. 

Podmioty zainteresowane współpracą mogą zgłaszać się w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 16 stycznia 2017 r. osobiście do Urzędu Miasta Rumi, telefonicznie pod 
nr tel. (58) 679-65-40 bądź pocztą elektroniczną na e-mail 
a.kieszkowska@um.rumia.pl.

Zaproszenie do współpracy
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń