Wtorek, 25 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji stypendiów


Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji stypendiów04.01.2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią zaproszenia do współpracy w ramach realizacji stypendiów szkolnych dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Rumi w okresie od stycznia do grudnia 2018 r.

Realizacja stypendiów będzie następowała poprzez wydanie towaru przedstawicielowi ustawowemu ucznia na podstawie otrzymanej imiennej listy z Urzędu Miasta Rumi.

Podmioty zainteresowane współpracą mogą zgłaszać się w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. osobiście do Urzędu Miasta Rumi, telefonicznie pod nr tel. (58) 679 65 39 bądź pocztą elektroniczną na e-mail: j.sinicka@um.rumia.pl

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń