Piątek, 01 grudnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zestawienie miejskich inwestycji – kwiecień 2023


Zestawienie miejskich inwestycji – kwiecień 202309.05.2023 r.

W ostatnich tygodniach postępowała bądź zakończyła się realizacja miejskich inwestycji związanych między innymi z transportem, rekreacją, kulturą i pomocą społeczną. Szczegółowe informacje na temat tych przedsięwzięć można znaleźć w poniższym zestawieniu.

Modernizacja układu drogowego przy ulicy Księdza Lucjana Gierosa

Trwa remont układu drogowego w rejonie budynków nr 1, 2 i 4. Zakres prac obejmuje modernizację nawierzchni, chodników oraz miejsc parkingowych. Wkrótce wykonawca zacznie realizację robót przy budynku nr 3.

Inwestycja przebiega etapowo. Na pierwszym etapie przebudowana zostanie ulica Księdza Lucjana Gierosa, a na drugim ulica Morska (odcinek od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Abrahama). Na terenach należących do gminy wymieniona zostanie wykonana z trylinki nawierzchnia drogowa oraz chodniki.

Zakończenie wszystkich robót planowane jest na sierpień tego roku.

Łączny koszt realizacji prac wyniesie ponad 2 miliony złotych.

Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie inwestycji jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

W związku z nieprawdziwymi doniesieniami dotyczącymi otrzymania przez Rumię dotacji na ten cel informujemy, że całkowity koszt tego przedsięwzięcia pokrywany jest wyłącznie ze środków własnych gminy.

Rewitalizacja Góry Markowca

Zostały już wykonane schody terenowe i podestowe, pomost widokowy, placyki rekreacyjne, amfiteatr, sieć elektroenergetyczna i teletechniczna, a także zamontowano urządzenia na placu zabaw i wzniesiono konstrukcję wieży widokowej.

Przystąpiono do wykonania balustrad, stopni schodowych oraz oświetlenia na wieży widokowej. Wkrótce wykonawca zbuduje także ściankę wspinaczkową.

Po zakończeniu prac na wieży widokowej zostaną dokończone ścieżki piesze, zamontowane zostanie oświetlenie, monitoring, mała architektura oraz zestaw do ćwiczeń kalistenicznych (street workout).

Oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest na czerwiec tego roku.

Wartość całej rewitalizacji Zagórza to ponad 28 mln zł, z czego blisko 13 mln zł, uwzględniając działania społeczne, stanowi zdobyte przez urząd unijne dofinansowanie.

Budowa węzła integracyjnego Centrum

Wykonawca dokonał modernizacji układu drogowego w rejonie ronda polegającej na przebudowie nawierzchni oraz budowie nowych chodników, ścieżek rowerowych i sieci kanalizacji deszczowej. Zakończyły się również prace związane z przebudową układu drogowego w rejonie dworca autobusowego: budowa ścieżek rowerowych, chodników oraz peronów i zatok autobusowych.

Do wykonania zostało ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na ulicy Starowiejskiej (na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Dąbrowskiego) oraz montaż wiat autobusowych, śmietników, ławek, stojaków i wiat rowerowych. Na ostatnim etapie inwestycji zamontowane zostaną elementy małej architektury, pojawi się oznakowanie pionowe i poziome, a okoliczna zieleń zostanie urządzona.

Wszystkie prace powinny się zakończyć w czerwcu tego roku.

Dofinansowanie zdobyte na tę inwestycję wyniosło niemal 4,6 mln zł.

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego „COM” przy Placu Kaszubskim

Zakończono główne prace w obiekcie, dlatego wykonawca przystąpił do drobnych poprawek i robót wykończeniowych. Wkrótce mają nastąpić odbiory techniczne budynku.

Wzdłuż centrum zbudowany został układ drogowy, powstały miejsca parkingowe i trwają prace związane z zagospodarowywaniem okolicznego terenu.  

Po zakończeniu wszystkich prac powstanie dom dla 23 dorosłych rumian ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Obszerny parking ma służyć nie tylko mieszkańcom centrum, ale i osobom korzystającym z usług bądź robiącym zakupy na Placu Kaszubskim.

Łączna wartość zadania to ponad 5 mln zł. Na realizację inwestycji miasto zdobyło dofinansowanie w wysokości 2,8 mln zł.

Wyposażenie Biblioteki Kaszubskiej

Zakończyły się roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Wykonawca uzyskał zaświadczenie pozwalające na użytkowanie obiektu.

Aby biblioteka mogła zacząć funkcjonować, konieczne jest wyposażenie jej wnętrza. Dopiero za drugim razem udało się rozstrzygnąć przetarg na realizację tej części zadania, dlatego planowane otwarcie obiektu zostało przesunięte z maja na sierpień tego roku.

Dofinansowanie zdobyte na tę inwestycję wyniosło blisko 1,5 mln zł.

Nowe oblicze osiedla przy ulicy Reja

Wykonawca prowadzi prace związane z górnymi elementami konstrukcyjnymi budynków.

W ramach inwestycji powstaną dwa komunalne bloki mieszkalne. Znajdą się w nich łącznie 72 lokale (maksymalnie czteropokojowe) z balkonami lub tarasami, a także wózkarnie, pomieszczenia gospodarcze i windy. Bloki będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wokół budynków nie zabraknie ciągów pieszych, dróg, miejsc parkingowych, placu zabaw, ławek, oświetlenia, wiat śmietnikowych oraz urządzonej zieleni, w tym ogrodów deszczowych.

Z dumą realizujemy rewitalizację terenów przy ulicy Reja, gdzie mieszkańcy wielokrotnie prosili o te działania. Przez wiele lat obszar ten był określany, łagodnie mówiąc, jako jeden z mniej przyjaznych w Rumi. Ogromne podziękowania dla osób, które aktywnie wspierają nas w tych działaniach – mówi burmistrz Michał Pasieczny.

Szacowany koszt całej inwestycji to ponad 18,9 mln zł, z czego 15 mln pokryje zdobyte na ten cel dofinansowanie.

Remont układu drogowego przy ulicy Torowej

Prace rozpoczęły się od przebudowy kanalizacji deszczowej i wodociągowej.

Kolejne etapy inwestycji będą związane z wymianą nawierzchni ulicy oraz chodników.

Ekologiczne murale na stacjach transformatorowych

Na kolejnych dziesięciu stacjach transformatorowych pojawią się ekologiczne murale. Wszystkie malunki zostaną wykonane do połowy maja. Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz propagowanie szeroko pojętej segregacji odpadów, dlatego na elewacje zostaną naniesione m.in. hasła zachęcające do ochrony środowiska naturalnego, praktyczne porady czy fakty dotyczące recyklingu.

Nowy wizerunek zyskają stacje transformatorowe zlokalizowane przy ulicach: Dębogórskiej, Oksywskiej, Stoczniowców, Derdowskiego, Podgórnej, Kosynierów, Kostki-Napierskiego, Konopnickiej, Wrocławskiej i Magnoliowej.

Projekt realizowany dzięki współpracy urzędu miasta ze spółką Energa Operator. Wykonawcą prac jest firma Wallart.

Lepsza segregacja odpadów i większy poziom recyklingu to nie tylko ochrona środowiska, ale i niższe koszty gospodarowania odpadami, co przekłada się bezpośrednio na wysokość uiszczanych przez nas, mieszkańców, opłat za śmieci – podkreśla Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi.

Budowa tężni solankowej przy ulicy Różanej

Przykładowa wizualizacja tężni solankowej

Ogłoszono drugi przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania.

Inwestycja zakłada wybudowanie tężni solankowej średniej wielkości wraz ze zbiornikiem na solankę i ławkami parkowymi, a także modernizację boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy ulicy 1 Maja.

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4

Ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Świętojańskiej w rejonie szkoły, wraz z parkingiem.

Inwestycja zakłada budowę ogólnodostępnego parkingu przy skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej i Bydgoskiej. Obiekt przede wszystkim ułatwi rodzicom uczniów parkowanie podczas dowożenia oraz odbierania dzieci ze szkoły, a także zwiększy bezpieczeństwo w tym rejonie.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń