Wtorek, 25 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zestawienie miejskich inwestycji – kwiecień 2024


Zestawienie miejskich inwestycji – kwiecień 202406.05.2024 r.

W kwietniu postępowała bądź zakończyła się realizacja miejskich inwestycji związanych między innymi z rekreacją, transportem, mieszkalnictwem komunalnym czy edukacją. Szczegółowe informacje na temat tych przedsięwzięć można znaleźć w poniższym zestawieniu.

 

Nowe osiedle przy ul. Reja

Trwa wykonywanie elewacji na budynku A2, równocześnie postępują prace związane z instalacją hydrauliczną, instalacją centralnego ogrzewania oraz wentylacją. Zagospodarowywany jest też teren wokół bloku. Z kolei na budynku B wykonywana jest elewacja, a wewnątrz realizowane jest tynkowanie oraz prace hydrauliczne. Równocześnie postępuje budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

Zgodnie z projektem w ramach inwestycji powstaną dwa komunalne bloki mieszkalne. Znajdą się w nich łącznie 72 lokale (maksymalnie czteropokojowe) z balkonami lub tarasami, a także: wózkarnie, pomieszczenia gospodarcze i windy. Bloki będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wokół budynków nie zabraknie ciągów pieszych, dróg, miejsc parkingowych, placu zabaw, ławek, oświetlenia, wiat śmietnikowych oraz urządzonej zieleni – w tym ogrodów deszczowych.

Szacowany koszt całej inwestycji to ponad 18,9 mln zł, z czego 15 mln zł pokryje zdobyte na ten cel dofinansowanie.

 

Budowa bloku mieszkalnego w formule SIM

Wykonany został strop nad drugim piętrem. Trwa murowanie ścian trzeciego piętra, wykonywanie instalacji hydraulicznych oraz murowanie ścianek działowych. W hali garażowej postępują roboty elektryczne.

Docelowo w ramach inwestycji przy ul. Reja powstanie wielorodzinny budynek z 32 lokalami i podziemną halą garażową. Zakres prac obejmuje również zagospodarowanie okolicznego terenu w postaci zieleni oraz niezbędnej infrastruktury drogowej. Lokale będą mogły wynająć osoby niemające zdolności kredytowej, między innymi seniorzy, rodzice samotnie wychowujący dzieci czy osoby młode.

Koszt inwestycji to blisko 10,2 mln zł. Źródłem finansowania jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego, zasilany środkami budżetu państwa w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

 

Budowa rodzinnego toru przeszkód przy ul. Stoczniowców

Przykładowe zagospodarowanie toru, źródło: podtrzepakiem.pl

Trwają prace nad dokumentacją przetargową. Celem inwestycji jest stworzenie toru przeszkód, który zostanie wkomponowany w infrastrukturę istniejącego orlika. Zakres prac ma objąć przygotowanie nawierzchni boiska oraz montaż urządzeń wielofunkcyjnych i pojedynczych przeszkód.

Projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4

Do Starostwa Powiatowego w Wejherowie złożono dokumentację projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach inwestycji powstanie hala łukowa wyposażona między innymi w poliuretanową nawierzchnię, boisko o wymiarach 40 × 20 metrów, a także w łącznik, zaplecze oraz szatnię. Zakupiona zostanie również przenośna scena umożliwiająca organizację na hali uroczystości oraz imprez szkolnych.

Wartość przedsięwzięcia to niespełna 5 mln zł. Pozyskano na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Rewitalizacja historycznego schronu pod placem targowym

Do końca maja potrwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję w ciągu maksymalnie trzech miesięcy. Celem projektu jest wyremontowanie podziemnych sal oraz ich adaptacja, aby mogły być wykorzystywane w celach wystawowych i jako miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych.

Projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 

Budowa ogólnodostępnego parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4

Prawdopodobnie w lipcu zakończą się prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, obecnie ustalane są warunki techniczne dotyczące różnych branż.

Inwestycja zakłada budowę ogólnodostępnego parkingu przy skrzyżowaniu ulic Świętojańskiej i Bydgoskiej. Obiekt ma przede wszystkim ułatwić rodzicom parkowanie podczas dowożenia oraz odbierania dzieci ze szkoły, a także zwiększyć bezpieczeństwo w tym rejonie.

To skomplikowany projekt, choć złożony przez mieszkańców wniosek do Budżetu Obywatelskiego był bardzo prosty. Wnioskodawcy mówili przede wszystkim o konieczności budowy miejsc parkingowych dla rodziców, nauczycieli czy pracowników szkoły. Niemniej parking to niejedyny problem Czwórki, są nim również wody opadowe, które w krytycznych momentach zalewają duży łącznik pomiędzy ulicami Świętojańską a Ormińskiego. Brakuje również chodnika na wysokości szkoły, dlatego chcemy rozwiązać te problemy kompleksowo i projektujemy od razu duży parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą, znacznie więcej wart niż zakładał projekt złożony w Budżecie Obywatelskim – wyjaśnia Ariel Sinicki, wiceburmistrz do spraw inwestycji. – Chcemy rozprawić się z brakiem miejsc postojowych i wodą opadową. Będziemy to realizować etapami, możliwie najszybciej. Mamy w budżecie zarezerwowanych 600 tys. złotych na tę inwestycję – dodaje.

 

Przebudowa ul. Gdańskiej

W wakacje zostanie przeprowadzony remont fragmentu ul. Gdańskiej – od ronda im. rotmistrza Pileckiego do ul. Katowickiej (bez skrzyżowania). Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, drogi rowerowej oraz chodników.

Wykonawcą wartej ponad 2,7 mln zł inwestycji będzie Firma Budowlano-Drogowa MTM SA. Projekt „Poprawa jakości infrastruktury drogowej na ul. Gdańskiej i ul. Dębogórskiej w Rumi” został dofinansowany w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 mln zł.

 

Modernizacja ul. Kosynierów

Na blisko 500-metrowym odcinku – od ronda przy Centrum Handlowym Port Rumia do skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego – trwa budowa bitumicznej ścieżki rowerowej i modernizacja chodnika. Obecnie wykonawca prowadzi roboty ziemne oraz brukarskie.

Zakres prac obejmie również budowę peronu autobusowego, doświetlenie przejść dla pieszych, usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną i teletechniczną, a także założenie trawnika. Wszelkie roboty mają się zakończyć najpóźniej we wrześniu tego roku, ale wykonawca dołoży wszelkich starań, aby inwestycja była gotowa jeszcze przed wakacjami. Do tego czasu będą występować utrudnienia w ruchu pieszym.

Wykonawcą wartej przeszło 1,7 mln zł inwestycji jest firma WPRD GRAVEL. Na realizację przedsięwzięcia miastu udało się zdobyć ponad 580 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Równolegle na odcinku od ronda imienia Jana Pawła II do ulicy Tysiąclecia realizowane są prace remontowe związane z wymianą ścieku przykrawężnikowego. Remont potrwa do połowy maja.

Wykonawcą wartej niespełna 150 tys. zł inwestycji jest Firma Budowlano-Drogowa MTM SA.

 

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6

Została podpisana umowa z wykonawcą – spółką Adwizon. Trwa projektowanie.

W ramach inwestycji powstanie hala łukowa wyposażona między innymi w poliuretanową nawierzchnię, boisko o wymiarach 40 × 20 metrów, a także w łącznik, zaplecze oraz szatnię. Zakupiona zostanie również przenośna scena umożliwiająca organizację na hali uroczystości oraz imprez szkolnych.

Wartość przedsięwzięcia to niespełna 6,2 mln zł. Pozyskano na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Budowa hali przy Szkole Podstawowej nr 7

Została podpisana umowa z wykonawcą – spółką Adwizon. Trwa projektowanie.

W ramach inwestycji ma powstać hala łukowa wyposażona między innymi w poliuretanową nawierzchnię, boisko o wymiarach 40 × 20 metrów, a także w łącznik, zaplecze oraz szatnię.

Wartość przedsięwzięcia to blisko 9,8 mln zł. Pozyskano na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Budowa placu zabaw przy ul. Polnej

Przetarg na wyłonienie wykonawcy zostanie powtórzony ze względu na zbyt wysokie oferty.

W ramach inwestycji powstanie plac zabaw składający się m.in. z: piaskownicy, karuzeli, tyrolki, potrójnej huśtawki, zjeżdżalni oraz elementów do wspinaczki. Dodatkowo wykonana zostanie piaszczysta nawierzchnia. Pojawią się też elementy małej architektury: ławki oraz kosze na odpady. Cały teren zostanie ogrodzony.

Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu trzech miesięcy od podpisania umowy.

 

Rewitalizacja terenu zabytkowego cmentarza oraz ruin

Wybrane zostało biuro projektowe, które opracuje niezbędną dokumentację oraz pozyska pozwolenie na budowę. Ten etap inwestycji będzie kosztować około 90 tysięcy złotych i potrwa do końca sierpnia.

Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję. Zakres działań obejmuje między innymi: wymianę ogrodzenia, konserwację ruin, wytyczenie ścieżek, montaż oświetlenia oraz makiety prezentującej dawny kościół, a także wykonanie nasadzeń. Wszystkie prace powinny się zakończyć w pierwszej połowie 2025 roku.

Wartość projektu to 990 tys. zł, z czego 960 tys. zł pochodzi ze zdobytego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

Budowa ul. Żwirowej

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Włókienniczą do wysokości posesji przy ul. Żwirowej 29 ułożono już krawężniki, przebudowano zjazdy i utwardzono pobocze gruntowe. Trwają prace związane z przygotowaniem nawierzchni do układania warstw bitumicznych.

Wykonawcą wartej niespełna 500 tys. zł inwestycji jest Firma Budowlano-Drogowa MTM SA. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Budowa ul. Kostki Napierskiego i ul. Prusa

Na ul. Prusa zostały wymienione krawężniki oraz nawierzchnia chodników. Obecnie wykonawca przystępuje do wymiany nawierzchni jezdni. Na ul. Kostki Napierskiego trwa remont sieci wodociągowej, następnie rozpoczną się roboty drogowe. Wszystkie prace powinny się zakończyć w czerwcu.

Wykonawcą wartej ponad 240 tys. zł inwestycji jest S.K. Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Sebastian Kurdziel.

 

Budowa ul. Oliwskiej

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Kielecką do wysokości posesji przy ul. Oliwskiej 8 trwa montaż kanalizacji deszczowej. Następnie rozpocznie się budowa układu drogowego. Wszystkie prace powinny się zakończyć na przełomie lipca i sierpnia.

Wykonawcą wartej ponad 500 tys. zł inwestycji jest firma Laro.

 

Kilkudniowe remonty ulic

W połowie maja rozpoczną się kilkudniowe remonty poniższych ulic bądź ich fragmentów:

  • ul. Górnicza – fragment od ul. Sobieskiego do ul. Włókienniczej,
  • ul. Piłsudskiego – fragment od ul. Wybickiego do ul. Dąbrowskiego,
  • ul. Roszczynialskiego – na całej długości,
  • ul. Sienkiewicza – fragment od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do ul. Starowiejskiej,
  • ul. Zbychowska – fragment od przejazdu kolejowego do ul. Grunwaldzkiej,
  • ul. Żeromskiego – na całej długości.

Ulice będą realizowane jedna po drugiej. Wszystkie prace mają się zakończyć w lipcu. Wykonawcą wartej ponad 2 mln zł inwestycji jest Firma Budowlano-Drogowa MTM SA.

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń