Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zestawienie miejskich inwestycji – czerwiec 2024


Zestawienie miejskich inwestycji – czerwiec 202406.06.2024 r.

W maju postępowała bądź zakończyła się realizacja miejskich inwestycji związanych między innymi z transportem, rekreacją czy mieszkalnictwem komunalnym. Szczegółowe informacje na temat tych przedsięwzięć można znaleźć w poniższym zestawieniu.

 

Nowe osiedle przy ul. Reja

Trwa montaż instalacji sanitarnych oraz prace wykończeniowe w budynku A2. W bloku B postępują roboty tynkarskie, budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami, a także prace związane z zagospodarowaniem okolicznego terenu.

Zgodnie z projektem w ramach inwestycji powstaną dwa  komunalne bloki mieszkalne. Znajdą się w nich łącznie 72 lokale (maksymalnie czteropokojowe) z balkonami lub tarasami, a także: wózkarnie, pomieszczenia gospodarcze i windy. Bloki będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wokół budynków nie zabraknie ciągów pieszych, dróg, miejsc parkingowych, placu zabaw, ławek, oświetlenia, wiat śmietnikowych oraz urządzonej zieleni – w tym ogrodów deszczowych.

Szacowany koszt całej inwestycji to ponad 18,9 mln zł, z czego 15 mln zł pokryje zdobyte na ten cel dofinansowanie.

 

Budowa bloku mieszkalnego w formule SIM

Wykonany został strop nad trzecim piętrem wraz ze ścianami. Trwa wykonywanie elewacji, ścianek działowych i tynków wewnętrznych oraz montaż instalacji elektrycznej i stolarki okiennej.

Docelowo w ramach inwestycji przy ul. Reja powstanie wielorodzinny budynek z 32 lokalami i podziemną halą garażową. Zakres prac obejmuje również zagospodarowanie okolicznego terenu w postaci zieleni oraz niezbędnej infrastruktury drogowej.

Lokale będą mogły wynająć osoby niemające zdolności kredytowej, między innymi seniorzy, rodzice samotnie wychowujący dzieci czy osoby młode.

Koszt inwestycji to blisko 10,2 mln zł. Źródłem finansowania jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego, zasilany środkami budżetu państwa w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

 

Remont chodnika na ul. Dąbrowskiego

Zakres inwestycji obejmuje remont chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do wysokości budynku przy ul. Dąbrowskiego 3. Prace trwają.

Wykonawcą jest firma Usługi w Zakresie Budownictwa Drogowego Krzysztof Walaszczyk.

 

Remont ul. Sienkiewicza

Zakończyła się przebudowa nawierzchni na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Starowiejskiej.

Wykonawcą wartej ponad 330 tys. zł inwestycji była Firma Budowlano-Drogowa MTM SA.

Inwestycja zrealizowana dzięki zdobytemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Przebudowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż Zagórskiej Strugi

Na brzegu rzeki, pomiędzy ul. Sobieskiego i Torową, zamontowana została stalowa kładka przeznaczona dla pieszych i rowerzystów. Postępuje budowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz montaż oświetlenia. W kolejnym etapie powstaną pomosty oraz pasaż handlowo-usługowy.

Inwestycja, której celem jest uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej, stanowi efekt współpracy Urzędu Miasta Rumi ze spółką Inpro. Prywatny przedsiębiorca odpowiada za projekt i sfinansowanie całego przedsięwzięcia.

 

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4

Do Starostwa Powiatowego w Wejherowie złożono dokumentację projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

W ramach inwestycji powstanie hala łukowa wyposażona między innymi w poliuretanową nawierzchnię, boisko o wymiarach 40 × 20 metrów, a także w łącznik, zaplecze oraz szatnię. Zakupiona zostanie również przenośna scena umożliwiająca organizację na hali uroczystości oraz imprez szkolnych.

Wartość przedsięwzięcia to niespełna 5 mln zł. Pozyskano na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Modernizacja ul. Kostki Napierskiego i ul. Prusa

ul. Kostki Napierskiego po remoncie ul. Prusa po remoncie

Zakończyła się inwestycja realizowana na odcinkach pomiędzy ul. Kilińskiego i Kościuszki.

Na ul. Prusa zostały wymienione krawężniki oraz nawierzchnia chodników i jezdni.

Na ul. Kostki Napierskiego wykonany został remont sieci wodociągowej, wymieniono też trylinkę na betonową kostkę.

Wykonawcą wartej ponad 240 tys. zł inwestycji było S.K. Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Sebastian Kurdziel.

 

Budowa ul. Oliwskiej

Zakończył się montaż kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kielecką do wysokości posesji przy ul. Oliwskiej 8. Trwa budowa układu drogowego. Wszystkie prace powinny się zakończyć na przełomie lipca i sierpnia.

Wykonawcą wartej ponad 500 tys. zł inwestycji jest firma Laro.

 

Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej

Trwa wylewanie fundamentów pod zbiornik.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie retencji, podczyszczanie wody opadowej i wykorzystanie jej do podlewania zieleni na Błoniach Janowskich. Zbiornik będzie też elementem miejskiej ochrony przeciwpowodziowej.

Główną funkcją tych zbiorników jest oczywiście retencja, czyli przetrzymywanie wody. Nowością jest to, że nie będzie ona spuszczana tak jak w klasycznym zbiorniku. My chcemy tę wodę zatrzymać, podczyścić i pod ciśnieniem podlać nią przyszłe Błonia Janowskie – wyjaśnia Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi do spraw inwestycji.

Realizowana przy ul. Pomorskiej budowa jest częścią większego projektu zakładającego stworzenie zespołu podziemnych zbiorników retencyjnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN 800 wraz z systemem monitorująco-sterującym.

Wykonawcą wartej ponad 5,1 mln zł inwestycji, na którą udało się zdobyć dofinansowanie w wysokości ponad 4,2 mln zł, jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Drewa-Hydroinstal. Planowany termin zakończenia wszystkich prac to marzec 2025 roku.

 

Budowa ul. Żwirowej

Inwestycja została zakończona.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym wyniesione zostały skrzyżowania z ul. Włókienniczą, Granitową, Marmurową i Kombatantów.

Wykonawcą wartej niespełna 500 tys. zł inwestycji, na którą zdobyto dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, była Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

 

Remont ul. Roszczynialskiego

Zakończyła się przebudowa nawierzchni na całym odcinku ulicy.

Wykonawcą wartej ponad 330 tys. zł inwestycji była Firma Budowlano-Drogowa MTM SA. Inwestycja zrealizowana dzięki zdobytemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Budowa drogi rowerowej na ul. Kosynierów

Na blisko 500-metrowym odcinku – od ronda przy Centrum Handlowym  Port Rumia do skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego – wykonawca przystąpił do układania nowej nawierzchni chodnika oraz budowy peronu autobusowego. Następnie rozpocznie się realizacja bitumicznej drogi rowerowej. Zakres inwestycji obejmuje również doświetlenie przejść dla pieszych, usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną i teletechniczną, a także założenie trawnika. Wszelkie prace zakończą się prawdopodobnie w czerwcu.

Wykonawcą wartej przeszło 1,7 mln zł inwestycji jest firma WPRD GRAVEL. Na realizację przedsięwzięcia miastu udało się zdobyć ponad 580 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń