Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zestawienie miejskich inwestycji – styczeń 2024


Zestawienie miejskich inwestycji – styczeń 202406.02.2024 r.

W styczniu postępowała bądź zakończyła się realizacja miejskich inwestycji związanych między innymi z infrastrukturą sportową, transportem, mieszkalnictwem komunalnym czy rekreacją. Szczegółowe informacje na temat tych przedsięwzięć można znaleźć w poniższym zestawieniu.

 

Nowe oblicze osiedla przy ul. Reja

Powstające osiedle przy ul. Reja

Kontynuowane są prace związane z wykonaniem elewacji budynku A2. Równolegle postępuje montaż instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz prace tynkarskie wewnątrz budynku. Trwają też prace związane z budową zewnętrznych instalacji sanitarnych prowadzących do budynku A2 i B wraz z zagospodarowaniem terenu.

Docelowo w ramach inwestycji powstaną dwa komunalne bloki mieszkalne. Znajdą się w nich łącznie 72 lokale (maksymalnie czteropokojowe) z balkonami lub tarasami, a także wózkarnie, pomieszczenia gospodarcze i windy. Bloki będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wokół budynków nie zabraknie ciągów pieszych, dróg, miejsc parkingowych, placu zabaw, ławek, oświetlenia, wiat śmietnikowych oraz urządzonej zieleni, w tym ogrodów deszczowych.

Szacowany koszt całej inwestycji to ponad 18,9 mln zł, z czego 15 mln zł pokryje zdobyte na ten cel dofinansowanie.

 

Budowa bloku mieszkalnego w formule SIM

Budowa bloku w formule SIM

Zakończono murowanie ścian nośnych parteru, wykonywana jest izolacja pionowa ścian fundamentowych oraz strop nad parterem.

Docelowo w ramach inwestycji przy ul. Reja powstanie wielorodzinny budynek z 32 lokalami i podziemną halą garażową. Zakres prac obejmuje również zagospodarowanie okolicznego terenu w postaci zieleni oraz niezbędnej infrastruktury drogowej.

Lokale będą mogły wynająć osoby niemające zdolności kredytowej m.in. osoby młode, seniorzy czy rodzice samotnie wychowujący dzieci.

Koszt inwestycji to blisko 10,2 mln zł. Źródłem finansowania jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami budżetu państwa w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

 

Budowa rodzinnego toru przeszkód przy ul. Stoczniowców

Przykładowe urządzenia, które mogą znaleźć się na torze przeszkód, źródło: podtrzepakiem.pl

Przygotowywany jest przetarg. Celem inwestycji jest stworzenie toru przeszkód, który zostanie wkomponowany w infrastrukturę istniejącego orlika. Zakres prac ma objąć przygotowanie nawierzchni boiska oraz montaż urządzeń wielofunkcyjnych i pojedynczych przeszkód.

Projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4

Miejsce, w którym zostanie wybudowana hala

Wykonywana jest dokumentacja projektowa. W ramach inwestycji ma powstać hala łukowa wyposażona między innymi w poliuretanową nawierzchnię, boisko o wymiarach 40 × 20 metrów, a także łącznik, zaplecze oraz szatnię. Zakupiona zostanie również przenośna scena umożliwiająca organizację na hali uroczystości oraz imprez szkolnych. Obiekt ma powstać do końca tego roku.

Wartość przedsięwzięcia to niespełna 5 milionów złotych, około połowę kwoty ma pokryć dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kosynierów

Dotychczasowy ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Kosynierów

Prace powinny się zacząć na początku marca, a zakończyć we wrześniu tego roku.

Wykonawcą wartej przeszło 1,7 mln zł inwestycji będzie firma WPRD GRAVEL. Na realizację przedsięwzięcia udało się zdobyć ponad 580 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6

Miejsce, w którym ma powstać hala sportowa przy SP nr 6

Trwa wybór wykonawcy. W ramach inwestycji ma powstać hala łukowa wyposażona między innymi w poliuretanową nawierzchnię, boisko o wymiarach 40 × 20 metrów, a także łącznik, zaplecze oraz szatnię. Zakupiona zostanie również przenośna scena umożliwiająca organizację na hali uroczystości oraz imprez szkolnych.

Obiekt ma powstać do końca tego roku. Wartość przedsięwzięcia to ponad 4,9 miliona złotych, około połowę kwoty ma pokryć dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Remont ul. Gdańskiej

Odcinek ul. Gdańskiej, który zostanie objęty remontem

Trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Katowickiej do ronda im. rotmistrza Witolda Pileckiego.

 

Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego

Skrzyżowanie, na którym powstanie sygnalizacja świetlna

Trwają przygotowania do inwestycji polegającej na budowie sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego, Partyzantów i Lipowej.

Przetarg zostanie ogłoszony przez Zarząd Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego. Urząd Miasta Rumi będzie partycypować w kosztach inwestycji.

 

Budowa dwóch sygnalizacji świetlnych „czerwone za karę” na ul. Kamiennej

Ulica Kamienna

Celem inwestycji jest budowa dwóch sygnalizatorów wyposażonych w system włączający czerwone światło dla kierowców przekraczających prędkość.

Przetarg zostanie ogłoszony przez Zarząd Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego. Urząd Miasta Rumi będzie partycypować w kosztach inwestycji.

 

Budowa parkingu pomiędzy ul. Kościelną i Świętopełka

Teren, na którym ma powstać parking

Celem inwestycji jest budowa ogólnodostępnego parkingu na około 40 samochodów. Trwa wybór odpowiedniego wariantu zagospodarowania obszaru objętego inwestycją.

Projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 

Montaż tablic elektronicznych przy przystankach autobusowych

Przystanki przy dworcu PKP – jedno z miejsc wyznaczonych wstępnie pod montaż tablic

Celem inwestycji jest montaż na przystankach tablic informujących o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusu. Trwają analizy i konsultacje z przewoźnikiem, którym jest ZKM Gdynia.

Projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1, przy którym ma powstać hala

Trwają prace koncepcyjne oraz ocena warunków. W ramach inwestycji ma powstać hala łukowa wyposażona między innymi w poliuretanową nawierzchnię, boisko o wymiarach 40 × 20 metrów, a także łącznik, zaplecze oraz szatnię.

 

Budowa publicznego żłobka

Trwa przygotowywanie programu funkcjonalno-użytkowego, czyli opracowania kosztów prac projektowych i robót budowlanych.

Celem inwestycji jest budowa pierwszego publicznego żłobka, zlokalizowanego w rejonie ul. Sędzickiego i Reja. Żłobek zostanie zaprojektowany i wyposażony zgodnie z potrzebami dzieci do lat 3. Zagospodarowany zostanie także teren wokół obiektu – powstanie plac zabaw stymulujący rozwój motoryki, altana i parking. Pojawią się również panele fotowoltaiczne i nasadzenia w postaci drzew oraz wieloletnich kwiatów.

Placówka będzie mogła przyjąć 116 maluchów. Budynek ma powstać najpóźniej we wrześniu 2025 roku. Realizacja tej około 5-milionowej inwestycji stała się możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania z programu Maluch Plus.

Od kilku lat spotykałem się z rodzicami, którzy zgłaszali, że mają duży problem z zapewnieniem opieki swoim dzieciom w wieku żłobkowym, a chcieliby wrócić do pracy, dlatego bardzo się cieszę i uważam to za ogromny sukces, że w końcu udało nam się pozyskać środki na ten cel. Będziemy dążyć do realizacji kolejnych takich inwestycji – zapewnia Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

 

Rewitalizacja historycznego schronu pod placem targowym

Do końca marca potrwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Celem projektu jest wyremontowanie podziemnych sal oraz ich adaptacja, aby mogły być wykorzystywane w celach wystawowych i jako miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych.

Projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.

 

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7

Miejsce przy SP nr 7, w którym powstanie nowa hala sportowa

Ogłoszono przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach inwestycji ma powstać hala łukowa wyposażona między innymi w poliuretanową nawierzchnię, boisko o wymiarach 40 × 20 metrów, a także łącznik, zaplecze oraz szatnię.

 

Rewitalizacja placu przy Supersamie „Gosia” (etap II)

Plac po pierwszym etapie prac

Najpóźniej w maju wykonane zostaną prace polegające m.in. na demontażu istniejącej donicy, ściągnięciu betonowej kostki i utworzeniu trzech kolejnych rabat z roślinami wieloletnimi (drzewami, krzewami, bylinami i trawami ozdobnymi). Zamontowane zostaną także elementy małej architektury: ławki i pojemniki na odpady.

Wykonawcą inwestycji jest firma Unigartex Agata Oleksy. Projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń