Piątek, 12 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zielona Wyspa (POIiŚ)


Zielona Wyspa (POIiŚ)07.11.2016 r.

„Zielona wyspa – rozwój terenów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Rumia w celu poprawy jakości środowiska miejskiego” projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet II I Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych.

Całkowity koszt wynikający z kosztorysu inwestorskiego: 1 756 138,30 zł

Wartość dofinansowania: 1 492 717,55 zł

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie tzw. „Zielonej wyspy” w dwóch lokalizacjach: przy ul. Różanej i ul. Topolowej w Rumi.

W ramach robót budowalnych przy ulicy Topolowej zaplanowano:

  • utworzenie terenów zielonych poprzez nasadzenie roślinności oraz utworzenie miejsc biologicznie czynnych,
  • utworzenie strefy rekreacyjnej dla młodzieży i dorosłych – ogólnodostępnej siłowni na świeżym powietrzu,
  • strefę wypoczynkowo – parkową, z zielenią izolującą, układem ścieżek pieszych oraz elementami małej architektury.

Dodatkowo na całym terenie zaprojektowano układ ścieżek pieszych, elementy małej architektury i zieleń urządzoną. Większość ścieżek pieszych zaprojektowano z kratki trawnikowej wypełnionej gruntem rodzimym. Realizacja projektu wpłynie korzystnie na jakość zieleni znajdującej się na tym terenie – obecnie działka jest niezagospodarowana, istniejąca zieleń jest zdegradowana.

W ramach inwestycji zlokalizowane zostaną również elementy wyposażenia z przeznaczeniem dla ptaków i owadów, takie jak karmniki, poidła, budki lęgowe dla ptaków oraz domki dla owadów.

W ramach robót budowalnych przy ulicy Różanej zaplanowano:

  • zagospodarowanie terenów zielonych poprzez nasadzenie różnorodnych gatunków krzewów, kwiatów, bylin, traw itp.,
  • utworzenie ogólnodostępnej siłowni na świeżym powietrzu,
  • wykonanie strefy wypoczynkowo – parkowej, z zielenią izolującą, układem ścieżek pieszych oraz elementami dodatkowej, małej architektury.

W południowej części działki przewidziano miejsca na wypoczynek i relaks dla mieszkańców Gminy oraz okolic. Zaprojektowano również elementy dodatkowej infrastruktury. Teren ten w całości pokryty zostanie trawą.

Po przeciwnej stronie ciągu pieszego zaprojektowano siłownię na świeżym powietrzu, w której skład wchodzi 12 urządzeń sportowych. Nawierzchnia siłowni wykonana zostanie z kratki trawnikowej. Oprócz tego na całym terenie zaprojektowano układ ścieżek pieszych, elementy małej architektury i zieleń urządzoną.

Realizacja projektu wpłynie korzystnie na jakość zieleni znajdującej się w tej części Miasta.

Powstałe tereny zielone będą dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń