Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zmiany dotyczące świadczenia 500+


Zmiany dotyczące świadczenia 500+11.06.2019 r.

Dnia 1 lipca wchodzi w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Większość zmian wprowadzonych przez nowelizację dotyczy rozszerzenia kręgu beneficjentów. Po zmianach świadczenie „500+” będzie przysługiwać na każde dziecko w rodzinie do 18. roku życia, bez wyłączania z niego pierwszego dziecka i niezależnie od dochodu.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji (przyjmie kształt rozwiązań przyjętych w programie „Dobry start”, tzn. będzie miało charakter informacyjny).

Wydania decyzji natomiast będzie wymagała odmowa przyznania, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Od 1 lipca 2019 r. będzie możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną, zaś w formie papierowej od 1 sierpnia 2019 r. (wnioski w formie papierowej na okres 2019/2021 będzie można składać od 1 sierpnia w budynku Urzędu Miasta Rumi w pokoju 016 na parterze).

Świadczenia wychowawcze przyznane na podstawie wniosków złożonych na nowy okres świadczeniowy zostaną przyznane do 31 maja 2021 roku. Wnioskodawcy którzy do tej pory nie pobierali świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko składają również tylko jeden wniosek na nowy okres świadczeniowy. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko zostanie przyznane        i wypłacone z wyrównaniem za okres od 1 lipca.

WAŻNE ! Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wniosek złożony do 31 sierpnia br. następuje do dnia 31 października br., zaś wnioski złożone od 1 do 30 września zostaną rozpatrzone do 30 listopada br..

Nowelizacja ustawy zawiera ponadto rozwiązania dotyczące:

  •     wprowadzenia 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko, co będzie skutkowało również przyznaniem świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka,
  •     przyznania, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu
  •     z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,
  •     zmiany okresu świadczeniowego, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (z 1 października do 30 września roku następnego, na 1 czerwca do 31 maja następnego roku) począwszy od 2021 roku

 

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń