Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zostań stypendystą Smart Metropolia


Zostań stypendystą Smart Metropolia09.08.2018 r.


Jesteś aktywnym mieszkańcem, pracownikiem naukowym, członkiem organizacji pozarządowej lub politykiem społecznym? – otrzymaj stypendium i zostań jednym z prelegentów Kongresu Smart Metropolia! Wyraź swoją opinię, dyskutuj z politykami, przedsiębiorcami w tematyce, którą się interesujesz. Smart Metropolia jest największą doroczną konferencją na temat obszarów metropolitalnych w kraju. Unikalne znaczenie Kongresu rozwijane jest w oparciu o zróżnicowane podejście do relacji tworzących metropolie i realizacji koncepcji smart city. Ideę smart city rozumiemy jako optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów i pomysłów na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitalnego, nie tylko największych i najbogatszych miast położonych w centrum. Stałym celem kongresu jest podtrzymanie debaty publicznej na temat pozytywnego wpływu obszarów metropolitalnych dla rozwoju Polski oraz krajów ościennych. Kongres ma ambicję angażować ludzi wpływowych, opiniotwórczych i charyzmatycznych mieszkańców ze środowisk, działaczy lokalnych sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, dziennikarzy i blogerów oraz przedstawicieli i władze metropolii, zarówno z Polski, jak i Unii Europejskiej do tworzenia publicznego sposobu myślenia o metropolii. W tym roku po raz pierwszy ruszamy z nowym programem towarzyszącym Kongresowi. Chcemy ufundować stypendia dla ludzi, którzy są aktywni w debacie publicznej, dotyczącej tematów miejskich, wiejskich oraz metropolitalnych. Zależy nam na budowaniu wspólnoty metropolitalnej, dlatego taka formuła jest szansą zaproszenia do wspólnej dyskusji osób, których dzisiaj nie znamy, a mają potencjał wniesienia ciekawych, kreatywnych tez czy pomysłów. – mówi Michał Glaser dyrektor OMGGS. Jak zostać stypendystą? Nabór podań o stypendium rozpoczyna się 31 lipca, a kończy się 20 sierpnia o godzinie 16:00.  Warunkami formalnymi starania się o stypendium jest ukończone 18 lat oraz dostarczenie drogą pocztową lub osobiście prawidłowo wypełnionego formularza (dostępnego na stronie smartmetropolia.pl). Wnioski o przyznanie stypendium będą rozpatrywane przez komisję do 24 sierpnia. Wybrani stypendyści otrzymają wsparcie finansowe oraz wezmę udział w roli panelistów w wybranym przez siebie zagadnieniu tematycznym, poruszanym podczas tegorocznej edycji. Smart Metropolia 2018 – to już VII edycja Tegoroczny Kongres Smart Metropolia ma wskazać aktualne i perspektywiczne działania na rzecz umożliwienia wszystkim mieszkańcom sposobu życia w różnorodnej, skomunikowanej i inkluzywnej metropolii. Kongres eksponuje aktualne, wiodące trendy społeczne, ekonomiczne, technologiczne i komunikacyjne oraz te perspektywiczne, wyznaczające kierunki rozwoju metropolii na kolejne lata. Spotkania prowadzone będą w zróżnicowanej dla grup docelowych formułach takich jak panele, debaty, prezentacje, warsztaty i sesje kreatywne, wykłady inspiracyjne, wydarzenia towarzyszące. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 20-21 września w AmberExpo w Gdańsku. Udział w Kongresie jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja, która już ruszyła! Więcej na: smartmetropolia.pl w zakładce STYPENDIA FB: www.facebook.com/events/213845635981375/

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń