Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Mieszkańcy


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pt. „Ruch dla Seniora. Aktywne tańce dla Seniora w Rumi”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pt. „Ruch dla Seniora. Aktywne tańce dla Seniora w Rumi”12.04.2024
10 kwietnia 2024 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Ruch dla Seniora. Aktywne tańce dla Seniora w Rumi” złożona przez Taneczny Klub Sportowy ... czytaj całość »

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty pt. „Kształtowanie tożsamości kulturowej miasta na przykładzie Rumi”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty pt. „Kształtowanie tożsamości kulturowej miasta na przykładzie Rumi”12.04.2024
29 marca 2024 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Kształtowanie tożsamości kulturowej miasta na przykładzie Rumi” złożona przez Fundację Pomys... czytaj całość »

Opat Dawid Konarski – dobrodziej Rumi

Opat Dawid Konarski – dobrodziej Rumi03.04.2024
W 1589 roku opatem klasztoru cystersów w Oliwie został Dawid Konarski. Zapisał się w historii jako sprawny administrator, który zbudował podstawy pod harmonijny rozwój oliwskiego zakonu w kolejnych dziesięcioleciach. Przysłużył się także Rumi – wówczas wsi klasztornej oraz siedzibie cysterskiego fol... czytaj całość »

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Alpakowanie – zajęcia relaksacyjne”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Alpakowanie – zajęcia relaksacyjne”27.03.2024
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pt. „Alpakowanie – zajęcia relaksacyjne o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju z terenu miasta Rumi”... czytaj całość »

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Szkolenie sportowe w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 7 w Rumi”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Szkolenie sportowe w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej nr 7 w Rumi”27.03.2024
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pt. „Szkolenie sportowe w klasach 1-3 w Szkole Podstawowej Nr 7 w Rumi”. czytaj całość »

Pieszo i w kajakach sprzątali Zagórską Strugę

Pieszo i w kajakach sprzątali Zagórską Strugę18.03.2024
Niemal 30 osób dołączyło do trzeciej edycji sprzątania Zagórskiej Strugi w ramach Hack4change. czytaj całość »

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pt. „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – Miejski Szczebel Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – edycja XXI”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pt. „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – Miejski Szczebel Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – edycja XXI”04.03.2024
22 lutego 2024 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – Miejski Szczebel Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar... czytaj całość »

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pt. Mobilne Śniadanie Wielkanocne Dla Samotnych w Rumi

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pt. Mobilne Śniadanie Wielkanocne Dla Samotnych w Rumi29.02.2024
27 lutego 2024 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła (w trybie art. 19 a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Mobilne Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych w Rumi” złożona przez Stowarzyszenie Jonatan z si... czytaj całość »

Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na „Prowadzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rumi”

Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na „Prowadzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rumi”16.02.2024
Zarządzenie nr 2331/37/2024 Burmistrza Rumi z 30 stycznia 2024 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2024 roku pod nazwą „Prowadzenie centrum opiekuńczo-mieszkalneg... czytaj całość »

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej (rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej)

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej (rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej)16.02.2024
Zarządzenie nr 2353/59/2024 Burmistrza Rumi z 9 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w 2024 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osó... czytaj całość »

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rumi

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rumi02.02.2024
Zarządzenie burmistrza Rumi z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w 2024 roku w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2024 roku pod nazwą „Prowadzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rumi”. czytaj całość »

Sanki, narty i święto dzieci – zima w dawnej Rumi

Sanki, narty i święto dzieci – zima w dawnej Rumi02.02.2024
Choć we współczesnej Rumi wciąż istnieją miejsca tętniące atmosferą dawnych zim, to jest ich znacznie mniej niż dawniej. Kilka „ostańców” w postaci niewysokich górek, z których szaleńczo zjeżdżają dzieci (ku grozie rodziców), nie może równać się z zimowymi zabawami sprzed kilkunastu czy kilkudzies... czytaj całość »

Ponad 46 litrów krwi dla potrzebujących

Ponad 46 litrów krwi dla potrzebujących30.01.2024
W dzień Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (28 stycznia) rumianie podzielili się tym, co bezcenne – krwią, która pomoże chorym i walczącym o życie. Do magazynu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, dzięki zorganizowanej przez miasto zbiórce, pojechało 46,8 litra te... czytaj całość »

Adaptacja do zmian klimatu – budowa podziemnych zbiorników retencyjnych i wykorzystanie wód opadowych do podlewania roślinności

Informacje o projekcie „Adaptacja do zmian klimatu - budowa podziemnych zbiorników retencyjnych i wykorzystanie wód opadowych do podlewania roślinności”. czytaj całość »

Remont boiska piłkarskiego Orlik przy ul. Świętopełka w Rumi

Informacje o projekcie: „Remont boiska piłkarskiego Orlik przy ul. Świętopełka w Rumi” czytaj całość »

Informacja o projekcie: „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi”

Informacja o projekcie: „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi”. czytaj całość »

Koduj z Gigantami po raz czternasty

Koduj z Gigantami po raz czternasty22.01.2024
Giganci Programowania, czyli największa w Polsce szkoła programowania dla dzieci i młodzieży, ma przyjemność ogłosić start zapisów na 14. edycję darmowych warsztatów z programowania - Koduj z Gigantami. Od 3 stycznia każdy może zapisać swoje dziecko do najnowszej odsłony wydarzenia, której tematem p... czytaj całość »

Dodatek osłonowy dla mniej zamożnych gospodarstw domowych

Dodatek osłonowy dla mniej zamożnych gospodarstw domowych22.01.2024
Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie... czytaj całość »

Informacje o projekcie: „Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Rumi”

Gmina Miejska Rumia realizuje z Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Moduł I – utworzenie obiektu centrum, tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenie. Program pozwala w ramach przyznanych środków finansowych na wybudowanie i utworzeni... czytaj całość »

Zielone patio – Szkoła Podstawowa nr 7 w Rumi

Informacje o projekcie: „Zielone patio – Szkoła Podstawowa nr 7 w Rumi” czytaj całość »

Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony – 1 obiekt

Informacje o projekcie: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony – 1 obiekt” czytaj całość »

Ogłoszenia burmistrza Rumi o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Czarnieckiego

Ogłoszenia burmistrza Rumi o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Czarnieckiego19.01.2024
Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Hetmana Czarnieckiego, składająca się z działek nr 69/35 o powierzchni 599 m2 i nr 54 o powierzchni 81m2, o łącznej powierzchni 680 m2, obręb 12, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00033562/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wiecz... czytaj całość »
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń