Piątek, 22 września 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Badania marketingowe dotyczące preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Rumi


Badania marketingowe dotyczące preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Rumi10.11.2022 r.

Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, którego zadaniem jest integracja transportu publicznego na obszarze 14 miast i gmin aglomeracji trójmiejskiej, rozpoczął badania marketingowe dotyczące preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Rumi. Realizacja badań potrwa do 10 grudnia 2022 r. W imieniu przewoźnika badanie przeprowadza firma PBS sp. z o.o. z Sopotu. Ankieterzy będą legitymować się stosownymi identyfikatorami ze zdjęciem. Mieszkańcy są proszeni o wzięcie udziału w wywiadzie i wyrażenie swojej opinii.

Celem badań jest uzyskanie informacji o popycie na usługi komunikacji miejskiej, opinii mieszkańców o systemie transportowym miasta oraz sugestii dotyczących zmian, które usprawnią transport publiczny i podróże samochodem osobowym.

Do badań zostało wylosowanych 867 osób z gospodarstw domowych zlokalizowanych na obszarze miasta. Ze względu na to, że pytania kwestionariusza obejmują szeroko rozumianą problematykę funkcjonowania transportu pasażerskiego, badaniami zostali objęci nie tylko mieszkańcy podróżujący transportem zbiorowym, ale także korzystający z samochodów osobowych, jeżdżący rowerem i poruszający się pieszo.

Udział w badaniu jest dobrowolny, a wszelkie dane zebrane podczas badania będą traktowane jako poufne i nie będą kojarzone z konkretną osobą. Badanie ma charakter anonimowy, a wyniki zostaną przedstawione w formie zbiorczych zestawień statystycznych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących badań prosimy o kontakt z Metropolitalnym Związkiem Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej (nr telefonu: 58 342 25 00, adres e-mail: sekretariat@mzkzg.org).

Serdecznie dziękujemy za zgodę na przeprowadzenie wywiadu.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń