Wtorek, 03 października 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Burmistrz Michał Pasieczny odznaczony przez strażaków


Burmistrz Michał Pasieczny odznaczony przez strażaków20.02.2023 r.

Burmistrz Michał Pasieczny z otrzymanym orderem (drugi od lewej)

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumi wyróżnili burmistrza Michała Pasiecznego srebrną odznaką honorową „Zasłużony dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego”.

Order został wręczony 3 lutego przez druha Wiesława Kornackiego, członka prezydium zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdańsku, w asyście starszego brygadiera Jacka Niewęgłowskiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, oraz druha Damiana Szredera, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Rumi.

Odznaka honorowa „Zasłużony dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego” jest odznaczeniem wojewódzkim. Stanowi wyraz uznania za męstwo, odwagę i szczególne zasługi w działaniach ratowniczych oraz w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Medal wręczany jest również osobom przyczyniającym się do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na terenie województwa pomorskiego. Wyróżniane są także osoby, które poprzez działalność artystyczną, kulturalną i społeczną dążą do rozwoju i integracji ruchu strażackiego oraz kultywowania jego tradycji i historii. Odznaka nadawana jest przez prezydium zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa pomorskiego.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń