Wtorek, 25 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Burmistrz Michał Pasieczny ponownie otrzymał absolutorium


Burmistrz Michał Pasieczny ponownie otrzymał absolutorium24.06.2019 r.


Podczas poniedziałkowej sesji (24 czerwca) Rada Miejska Rumi udzieliła burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu absolutorium bez głosu sprzeciwu – 15 radnych było za, a 4 wstrzymało się od głosu. Obrady były także okazją do omówienia pierwszego w historii samorządu raportu o stanie miasta.

Absolutorium to zatwierdzenie realizacji zeszłorocznego budżetu, a w przypadku Rumi o jego udzieleniu decyduje rada miejska. Przyznanie absolutorium stanowi nie tylko ocenę działań związanych z pracą urzędu i wydatkowaniem przez burmistrza gminnych pieniędzy, ale jest również swoistym wyrazem zaufania miejskiej rady. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, z czego 15 poparło wniosek, a 4 wstrzymało się od głosu.

Istotnym punktem poniedziałkowych obrad było także przedstawienie raportu o stanie miasta w minionym roku. Dokument został opracowany w związku z wprowadzoną w styczniu 2018 roku ustawą, której celem jest zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Raport podsumowuje działalność burmistrza w roku 2018, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji założonych celów, programów, strategii, uchwał rady miejskiej oraz budżetu obywatelskiego. Dokument jasno wskazuje, w jakich sektorach sytuacja gminy się poprawia, a w jakich pogarsza na tle innych miast o podobnej specyfice i potencjale.

Rumia na tle podobnych do siebie miast, a Polska Akademia Nauk wyznaczyła ich łącznie 45, prezentuje się naprawdę dobrze i charakteryzuje się szybkim rozwojem. Przy czym należy podkreślić, że tę grupę porównawczą tworzą najlepiej rozwijające się polskie miasta – tłumaczy Ryszard Grobelny, ekspert przygotowujący raport. – Silną stroną Rumi jest struktura demograficzna, czyli rosnąca liczba mieszkańców. Jest tu coraz więcej młodych ludzi, chcą tu mieszkać, a to też jest pośrednio ocena stanu miasta. Bardzo poprawiły się też wskaźniki oświatowe oraz infrastruktura drogowa. Natomiast wśród największych wyzwań można wymienić bardzo szybko rosnące koszty oświaty, które mogą spowodować, że trzeba będzie pewnie rezygnować z innych zadań, takich jak inwestycje drogowe, kultura czy sport. Wyzwaniem jest też gospodarka odpadami – podsumowuje.

Również w przypadku raportu o stanie miasta rada miejska udzieliła burmistrzowi wotum zaufania – 15 radnych było za, a 5 wstrzymało się od głosu.

Z pełnym raportem o stanie miasta można się zapoznać pod tym linkiem.


Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń