Wtorek, 22 Wrzesień 2020
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Burmistrz Michał Pasieczny ponownie otrzymał absolutorium


Burmistrz Michał Pasieczny ponownie otrzymał absolutoriumf28.08.2020 r.

Burmistrz Michał Pasieczny ponownie otrzymał absolutorium

Podczas ostatnich obrad, które odbyły się 27 sierpnia w hali MOSiR, rada miejska udzieliła burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu absolutorium – 12 radnych było za, 5 wstrzymało się od głosu, a 1 był przeciw. To oznacza, że szef urzędu miasta ponownie zrealizował wcześniejsze założenia.

Liczy się każdy grosz

Absolutorium to zatwierdzenie realizacji zeszłorocznego budżetu. W przypadku Rumi o jego udzieleniu decyduje rada miejska. Przyznanie absolutorium stanowi więc nie tylko pozytywną ocenę działań związanych z pracą urzędu i wydatkowaniem przez burmistrza gminnych pieniędzy, ale jest też swoistym wyrazem zaufania.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poprzedzono podsumowaniem realizacji budżetu miasta w 2019 roku. Przedstawiła je Celina Pałasz, skarbnik Rumi. Jak podała, dochody zaplanowano na kwotę 233 mln zł, natomiast w rzeczywistości wpłynęło 236 mln zł – to oznacza wykonanie planu na poziomie 102%. Z kolei wydatki zostały zaplanowane na kwotę 272 mln zł, a ostatecznie wydano 244 mln zł, co stanowi 90% planu. Różnica wynikała z przesunięcia części zadań na rok 2020. Natomiast deficyt, który wstępnie został oszacowany na 38 mln zł, po wykonaniu dochodów i wydatków obniżył się do 8,2 mln zł. To wszystko spowodowało, że nadwyżka operacyjna, czyli różnica między bieżącymi dochodami i wydatkami miasta, wyniosła na koniec zeszłego roku 13 mln zł. Natomiast zadłużenie Rumi wyniosło 32,4 mln zł, co stanowi jedynie 13,7% ogólnych dochodów.

Do kwestii absolutorium podchodzę poprzez opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a więc organu nadrzędnego nad nami, który sprawdza zasadność i legalność wydawania środków. Jeśli ta opinia jest pozytywna, a za budżet odpowiadają wspólnie: rada, skarbnik oraz burmistrz, to oznacza, że założenia dokonane w grudniu 2018 roku zostały zrealizowane – mówi przewodniczący rady miejskiej Krzysztof Woźniak.

Pełny obraz sytuacji

Istotnym punktem sierpniowych obrad było także przedstawienie raportu o stanie miasta w 2019 roku. Rumia została poddana ocenie na tle 45 gmin porównawczych o podobnej specyfice i potencjale. Dokument ten nie tylko stanowi podsumowanie działalności burmistrza we wspomnianym okresie, ale też pozwala radnym oraz mieszkańcom realnie ocenić kondycję samorządu

Cieszy skala środków przeznaczonych na inwestycje. W niektórych gminach raport wyraźnie wskazywał na wyhamowanie, natomiast w Rumi takie wyhamowanie nie nastąpiło. To ogromny sukces burmistrza. Jeżeli ten trend w zakresie gospodarczym i infrastruktury drogowej będzie się utrzymywał, to my, jako mieszkańcy, powinniśmy być zadowoleni – ocenił przewodniczący rady miejskiej.

Bardzo dziękuję za absolutorium i wotum zaufania. To wynik ogromnej pracy całego zespołu urzędu miasta, fachowców i zaangażowanych osób. Efektem tego jest znaczny przyrost wydatków inwestycyjnych, co bardzo cieszy. Ponad 30 mln zł, które przeznaczyliśmy na te działania, przełoży się w przyszłości na miejsca pracy, większy wpływ z podatków do gminnego budżetu oraz polepszenie infrastruktury użytkowej. To bardzo duży skokowy wzrost, spowodowany wieloletnią pracą i pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Cieszy mnie również, że ruszyła strefa inwestycyjna, która przyniesie kolejne tysiące miejsc pracy. Kierunek obrany na początku poprzedniej kadencji, czyli na przełomie lat 2014 i 2015, przynosi efekty – podsumowuje Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.


Ściągnij galerię
Kalendarz wydarzeń