Środa, 10 sierpnia 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Centrum Integracji Społecznej ma nowego dyrektora


Centrum Integracji Społecznej ma nowego dyrektoraf07.06.2022 r.

Siedziba Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Rumi

Istniejące od kwietnia 2017 roku Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Rumi ma nowego dyrektora. Kilka tygodni temu stanowisko objęła Renata Mielewczyk, pracownik pomocy społecznej z 23-letnim doświadczeniem. Jak podkreśla nowa szefowa, jednostka aktualnie koncentruje się na poszerzeniu zakresu świadczonych usług oraz dotarciu do większego grona klientów.

Renata Mielewczyk, dyrektor Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Rumi

CIS w Rumi zajmuje się reintegracją zawodowo-społeczną mieszkańców. Osoby bezrobotne, z niepełnosprawnościami, uzależnione, a także wykluczone zawodowo i społecznie nabywają z pomocą jednostki nowe umiejętności. Udaje się to osiągnąć podczas praktyk realizowanych we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami. Wszystko po to, by podopieczni CIS-u wrócili na rynek pracy.

Każdy uczestnik realizujący nasz indywidualny program zatrudnienia socjalnego ma zapewnioną wypłatę świadczenia integracyjnego w wysokości 1489 złotych, ubezpieczenie zdrowotne, opłacone składki ZUS-u, badania z zakresu medycyny pracy, szkolenie BHP, posiłek oraz warsztaty i szkolenia. Co więcej, indywidualny program zatrudnienia socjalnego wlicza się do stażu pracy – wylicza korzyści Renata Mielewczyk, nowa dyrektor jednostki. – Mieszkańcy otrzymują od nas także wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz wykazu bieżących ofert pracy dostępnych na lokalnym rynku – dodaje.

Budynek socjalno-warsztatowy CIS-u

Do zadań CIS-u należy również wspieranie gminy w zakresie realizacji drobnych prac remontowo-budowlanych czy porządkowych. Uczestników warsztatów można więc napotkać w placówkach oświatowych, tutejszym urzędzie, MOPS-ie, KIS-ie czy na cmentarzu, gdzie naprawiają, malują, szpachlują i montują.

Wspieramy gminę w zakresie braków kadrowych, kierując uczestników tam, gdzie ich najbardziej potrzeba. Chętnych do udziału w takich warsztatach nie brakuje. Coraz częściej mieszkańcy sami się do nas zgłaszają, w ostatnim czasie są to również obywatele Ukrainy – mówi dyrektor CIS-u.

Z jednostką współpracuje nie tylko miasto, ale i lokalni przedsiębiorcy, którzy każdego roku podpisują z CIS-em porozumienia na aktywizację zawodową uczestników.

Pracodawcy cenią sobie nasze indywidualne podejście do kandydatów. Odbycie aktywizacji zawodowej w konkretnym zawodzie odbywa się w oparciu o badania predyspozycji zawodowych, które są wykonywane przez wykwalifikowaną kadrę CIS-u – wyjaśnia Renata Mielewczyk. – Robimy to wszystko, aby uniezależnić od pomocy społecznej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem. Jest to zadanie trudne, ale nie niemożliwe do zrealizowania. Sukcesem jest każda osoba powracająca na otwarty rynek pracy, niezależnie od formy zatrudnienia – podkreśla.

Uczestnik projektu CIS-u

Mimo krótkiego stażu na tym stanowisku nowa dyrektor już dziś wdraża pomysły, które mają poskutkować lepszą efektywnością jednostki i zwiększeniem grona potencjalnych klientów.

Zaktualizowany został cennik usług warsztatu remontowo-budowlanego, który teraz znacząco konkuruje z cenami obowiązującymi na wolnym rynku. Rozszerzyliśmy też zakres usług o koszenie trawników. Oferta standardowo została rozesłana do miejskich placówek, jednak zamierzamy też wyjść z naszą ofertą do mieszkańców. Mamy nadzieję, że spotkamy się z pozytywnym odzewem – podsumowuje Renata Mielewczyk.

Uczestnik projektu CIS-u

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń