Wtorek, 25 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

CIS powiatowym liderem w zatrudnieniu wspieranym


CIS powiatowym liderem w zatrudnieniu wspieranym09.08.2018 r.


Centrum Integracji Społecznej w Rumi jest narzędziem pomocy socjalnej.  Działalność jednostki opiera się na reintegracji zawodowej i obywatelskiej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem. Mimo że jednostka funkcjonuje od zaledwie kilkunastu miesięcy, to już może się pochwalić pewnymi sukcesami.

Działalność centrum rozpoczęła się w kwietniu 2017 roku, a jego głównym zadaniem jest reintegracja zawodowa, polegająca na praktycznej nauce profesji. W każdym przypadku specjaliści wyłaniają predyspozycje osób wymagających aktywizacji i kierują je na odpowiedni warsztat zawodowy.

Jest to grupa osób, na którą w naszej gminie nigdy nie było pomysłu. MOPS ograniczał formę wsparcia jedynie do wypłacenia zasiłków. To nie było dobre ani dla gminy, ani dla osób, do których była kierowana taka forma wsparcia – mówi Karolina Rydzewska, koordynator reintegracji zawodowej i społecznej oraz członek miejskiej rady. – W Centrum Integracji Społecznej jest wewnętrzny warsztat remontowo-budowlany, który pod okiem wykwalifikowanego instruktora zawodu przyucza do zawodu oraz realizuje część zadań gminnych – dodaje.

Łatwiejszy start

Specjaliści już podczas rekrutacji określają predyspozycje lub kwalifikacje kandydatów do wykonywania przyszłego zawodu. Ścieżka kariery zawodowej uczestników warsztatów jest więc budowana od początku i w każdym przypadku wygląda inaczej.

Uczestnicy są kierowani na praktyczną naukę zawodu do naszego warsztatu oraz do warsztatów utworzonych przez pracodawców. Wspieramy też mieszkańców w zakresie socjalnym. Staramy się dotrzeć do każdego problemu, który stoi na przeszkodzie wejścia na rynek pracy i próbujemy go rozwiązać – wyjaśnia koordynator reintegracji zawodowej i społecznej.

Za uczestnictwo w programie CIS-u każda osoba otrzymuje świadczenie integracyjne  w wysokości około 730 zł netto, jeden posiłek dziennie podczas pobytu w centrum, szkolenia oraz kursy zawodowe, warsztaty i zajęcia praktyczne, doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednie badania lekarskie, a także odzież i obuwie robocze.

Jakie działania udało się podjąć?

Warsztat remontowo-budowlany wykonał już remonty w dwóch mieszkaniach rodzin potrzebujących. Prace polegały na przyłączeniu bojlera na ciepłą wodę wraz z wymianą całej instalacji hydraulicznej w kuchni. Dzięki temu niewidomi mieszkańcy, po ponad 20 latach, mają dostęp do ciepłej wody.

W innym mieszkaniu wykonaliśmy przyłączenie kabiny prysznicowej z pełną hydrauliką oraz ze zmianą lokalizacji wanny. Oba zlecenia wykonaliśmy bezpłatnie, wspierając w ten sposób potrzebujących mieszkańców. Jak dotąd gmina nie posiadała narzędzia, które umożliwiłoby włączenie się w podobne akcje – podkreśla radna.

Odmieniają miejskie budynki

Mieszkańcy, będący podopiecznymi CIS-u, wykonali także remont świetlicy przeznaczonej dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 i odświeżyli pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 6. Udało się też przeprowadzić remont budynku przy ulicy Ślusarskiej dla potrzeb MOPS-u. Remont schodów w siedzibie MDK-u to także ich zasługa.

Pierwsze sukcesy

Centrum Integracji Społecznej jest liderem w zatrudnieniu wspieranym. Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie uruchomił dla Rumi – pierwszego miasta w powiecie, które o to wystąpiło – wsparcie finansowe dla przedsiębiorców zatrudniających absolwentów Centrum – mówi koordynator reintegracji zawodowej i społecznej.

Warto pamiętać, że każdy pracodawca, który podpisze porozumienie z jednostką na praktyczną naukę zawodu, może przeszkolić przyszłego pracownika, a później zatrudnić go na stałe, otrzymując dofinansowanie z PUP.  Wszystkie formalności załatwia CIS.

Do powiatowego urzędu pracy zaczęły już spływać wnioski pracodawców z Rumi na uruchomienie procedury zatrudnienia wspieranego – zaznacza Karolina Rydzewska. – Natomiast siedmiu mieszkańców, będących od wielu lat osobami bezrobotnymi, weszło na rynek pracy, kończąc uczestnictwo w CIS. To spore osiągnięcie – podsumowuje.

Karolina Rydzewska – koordynator reintegracji zawodowej i społecznej w CIS oraz przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń