Wtorek, 21 Wrzesień 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
Fundusze krajowe Fundusze UE BIP Rumia

Co z przystankiem kolejowym Rumia Biała Rzeka?


Co z przystankiem kolejowym Rumia Biała Rzeka?f08.07.2021 r.

Co z przystankiem kolejowym Rumia Biała Rzeka?

Jedną z inwestycji, o którą najczęściej pytają mieszkańcy naszego miasta, jest budowa przystanku kolejowego Rumia Biała Rzeka. Nowoczesna stacja ma powstać na wysokości centrum handlowego Port Rumia, a za projekt i realizację odpowiada spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Rozpoczęcie robót budowlanych wstępnie zostało zaplanowane na rok 2020, jednak do tej pory nie nastąpiło symboliczne wbicie pierwszej łopaty. Dlaczego? O to spytaliśmy przedstawiciela spółki.

Zgodnie z planem budowa przystanku Rumia Biała Rzeka ma nastąpić w ramach modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk. Inwestycja ma objąć m.in. budowę dwutorowej linii kolejowej, dostosowanie geometrii torów do prędkości 200 km/h, a także modernizację obiektów związanych z prowadzeniem ruchu pociągów i obsługą podróżnych. Trudno jednak mówić o jakichkolwiek terminach, ponieważ dokumentacja projektowa dla tego zadania nie została jeszcze ukończona, a bez niej rozpoczęcie budowy przystanku nie jest możliwe.

W ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk” planowana jest budowa przedmiotowego przystanku zlokalizowanego przy planowanym przedłużeniu linii kolejowej nr 250 (w obrębie km 33,920 linii kolejowej nr 202). W planie jest budowa jednego peronu dwukrawędziowego o długości 225 m i wysokości 0,96 m. Dojście do peronów zrealizowane będzie poprzez przejście podziemne, a z myślą o osobach o ograniczonych możliwościach poruszania się zostanie zamontowana winda prowadząca na peron – czytamy w piśmie podpisanym przez Jarosława Wałaszewskiego, zastępcę dyrektora regionu północnego do spraw projektów unijnych w spółce PKP PLK. – Realizacja wyżej wymienionej inwestycji uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania. Aktualnie inwestycja znajduje się na etapie projektowania, a po jego zakończeniu, tj. uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń (m.in. pozwolenia na budowę), możliwe będzie rozpoczęcie robót.

Z wieloletnich doświadczeń Auchan wynika, że zawsze w momencie budowy nowego centrum handlowego następuje szybki rozwój mieszkaniowy terenów wokół niego. Tak jest i w tym przypadku. Praktycznie wszystkie grunty, które od zawsze należały do prywatnych właścicieli, są już zabudowane lub tworzone są plany ich zabudowy. To dzielnica z największym potencjałem rozwoju mieszkaniowego, dlatego tak ważne dla nas jest powstanie stacji Rumia Biała Rzeka, która zachęci mieszkańców do podróżowania koleją – podkreśla Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi do spraw inwestycji. – Mamy podpisane porozumienie z PKP w sprawie wspólnego działania na tej dzielnicy. Na jego mocy PKP wybuduje stację kolejową, tunel dla samochodów na wysokości Auchan oraz drugi przejazd samochodowy na wysokości ulicy Hodowlanej, co pozwoli na zamknięcie niebezpiecznego przejazdu na ulicy Zbychowskiej. Porozumieliśmy się także w sprawie równie potrzebnej modernizacji stacji Rumia Główna oraz przebudowy przejścia pieszego pod torami na wysokości urzędu miasta. Naszym zadaniem, jako miasta, będzie wybudowanie połączeń drogowych, które skomunikują istniejące ulice z budowanymi przez PKP przejazdami pod torami. Inną bardzo ważną inwestycją związaną z rozwojem Białej Rzeki jest budowa nowej szkoły podstawowej. Z myślą o tej placówce zakupiliśmy działkę przy ulicy Formeli, obok ogrodów działkowych. Trwają również prace nad kolejnymi połączeniami drogowymi z Redą: Drogą Trzech Powiatów oraz ul. Partyzantów.

Miejsce, w którym ma zostać wybudowana stacja kolejowa

Kalendarz wydarzeń