Piątek, 14 Maj 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
Fundusze UE BIP Rumia

Coraz bliżej budowy Drogi Trzech Powiatów – powstanie koncepcja


Coraz bliżej budowy Drogi Trzech Powiatów – powstanie koncepcjaf13.10.2020 r.

Coraz bliżej budowy Drogi Trzech Powiatów – powstanie koncepcja

Budowa Drogi Trzech Powiatów staje się coraz bardziej realna. Władze Rumi, Gdyni i gminy Kosakowo podpisały porozumienie o partnerstwie w realizacji tego przedsięwzięcia. To kolejny krok przybliżający samorządy do budowy tej niezwykle istotnej dla całego regionu drogi.

Najpierw formalności

Zgodnie z założeniami tzw. Droga Trzech Powiatów ma połączyć ul. Pucką w Gdyni z ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi. Inwestycja jest niezbędna do skomunikowania kilkuset hektarów terenów przemysłowo-usługowych, które znajdują się w obszarze Doliny Logistycznej będącej naturalnym zapleczem dla Portu Gdynia. Droga Trzech Powiatów, wraz z Drogą Czerwoną, stanowią więc niezbędny do zapewnienia odpływu towarów i usług układ komunikacyjny.

Droga Trzech Powiatów miałaby przebiegać po, obecnie częściowo niedostępnej dla użytkowników, tzw. popiołówce – drodze technicznej należącej do spółki PGE Energia Ciepła. Przygotowania do realizacji tej inwestycji nabrały realnych kształtów w 2017 roku, wówczas pięć samorządów – Gdynia, Rumia, Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Starostwo Powiatowe w Pucku oraz gmina Kosakowo – zobowiązało się m.in. do pokrycia kosztów wykonania dokumentacji technicznej oraz podjęcia wspólnych starań o dofinansowanie budowy drogi. Kolejnym krokiem jest podpisane niedawno porozumienie, którego celem jest ustalenie zasad współpracy pomiędzy samorządami oraz rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem obszernej dokumentacji koncepcyjnej. Liderem projektu jest Rumia.

Specjalnie na potrzeby tego przedsięwzięcia powołaliśmy pełnomocnika. Szczegóły techniczne drogi, liczba pasów ruchu czy jezdni będą wynikały z analiz, które są częścią planowanej koncepcji. W tym momencie możemy określić jedynie długość drogi, będzie ona wynosić niespełna 7 kilometrów – informuje Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Zielone światło dla Drogi Czerwonej

Równolegle Rumia, współdziałając z Portem Gdynia, aktywnie włączyła się w prace na rzecz budowy Drogi Czerwonej. Realizacja tego przedsięwzięcia, zgodnie z wprowadzoną w 2019 roku nowelizacją ustawy o portach i przystaniach morskich, ma być finansowana przez rząd. Jest to niezwykle istotna inwestycja, która umożliwi połączenie portu oraz terenów Doliny Logistycznej z obwodnicą Trójmiasta i autostradą A1.

Ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej czynione są wszelkie starania na rzecz doprowadzenia, w możliwie najkrótszym terminie, do realizacji tej bardzo potrzebnej inwestycji drogowej – zapewniała na początku września Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. – Drogę Czerwoną należy postrzegać jako inwestycję komplementarną do wielu innych przedsięwzięć, bez której nie uda się w pełni wykorzystać potencjału Portu Gdynia oraz jego poszczególnych interesariuszy, także tych w najbliższym, lokalnym otoczeniu – dodaje.

Liczymy na szybką realizację obietnic rządowych o wybudowaniu Drogi Czerwonej. Połączenie jej z Drogą Trzech Powiatów pozwoli mieszkańcom Rumi na łatwy dojazd do obwodnicy, a nasze tereny inwestycyjne staną się jeszcze bardziej atrakcyjne dla inwestorów – podkreśla burmistrz Pasieczny.

Komunikacyjna rewolucja

Budowa Drogi Trzech Powiatów przyniesie bezpośrednie korzyści mieszkańcom niemal całej Doliny Logistycznej, a więc nie tylko Rumi, ale i Gdyni, Kosakowa, Redy, Wejherowa czy Gniewina. Będzie ona stanowić nowe połączenie w kierunku Półwyspu Helskiego, a po wybudowaniu Drogi Czerwonej stanie się istotnym elementem połączeń drogowych komunikujących północne gminy z siecią dróg ekspresowych. Inwestycja przysłuży się więc również powiatowi puckiemu, usprawniając ruch turystyczny oraz umożliwiając dojazd z Portu Gdynia do portu we Władysławowie. Przebiegająca przez trzy powiaty droga z pewnością odciąży także najczęściej uczęszczane dotychczas połączenia, takie jak: Dąbrowskiego – Hutnicza czy Sobieskiego – Morska. W ramach inwestycji powstanie także ścieżka rowerowa, która będzie najszybszym i najbezpieczniejszym połączeniem rowerowym z Gdynią.

Kierunek – rozwój gospodarczy

Inwestycja spowoduje również, że gdyński port, który w ostatnim czasie poszerzył swoje granice administracyjne, by zbudować zaplecze na okolicznych terenach inwestycyjnych, będzie mógł zwiększyć potencjał przeładunkowy o około 200%.

Dostępność transportowa portów morskich, zarówno od strony wody, jak i lądu, należy obecnie do najważniejszych czynników konkurencyjności portów morskich na świecie – mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia. – Droga Czerwona zapewni optymalne połączenie Portu Gdynia z obwodnicą Trójmiasta oraz siecią dróg krajowych. Inwestycja poprawi naszą dostępność od strony lądu, a tym samym zwiększy możliwości przeładunkowe. Będzie też stymulacją do rozwoju regionu oraz wsparciem dla działań na rzecz nowych połączeń żeglugowych w basenie Morza Bałtyckiego – zaznacza.

Realizacja przedsięwzięcia ma więc spore znaczenie nie tylko dla rozwoju gospodarczego naszego regionu, ale i całego województwa, a nawet kraju. Uruchomienie tego ogromnego potencjału terenowego spowoduje wzrost wpływów podatkowych oraz zapewni wiele nowych miejsc pracy.

Port jest jedną z najważniejszych firm, dużym pracodawcą i generatorem przychodów dla całego kraju. Jest także gospodarczym kołem zamachowym dla naszego otoczenia, na czym skorzystać powinna między innymi Rumia – przekonuje Michał Pasieczny. – Budowa Drogi Trzech Powiatów to przedsięwzięcie drogowe, którego jesteśmy inicjatorem i które wpisuje się w nasz cel wykorzystania ogromnego potencjału północnych terenów naszego miasta. To właśnie tam powstaje strefa inwestycyjna, która da miejsca pracy naszym mieszkańcom oraz wpływy do miejskiego budżetu, dzięki którym będziemy mogli wykonywać jeszcze więcej działań inwestycyjnych i społecznych z korzyścią dla rumian – podsumowuje burmistrz.

Kalendarz wydarzeń