Sobota, 25 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Cyfrowy Urząd – załatw swoje sprawy bez wychodzenia z domu


Cyfrowy Urząd – załatw swoje sprawy bez wychodzenia z domu08.05.2020 r.


W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa, od 13 marca do odwołania Urząd Miasta w Rumi profilaktycznie został zamknięty dla interesantów i pracuje w trybie wewnętrznym. Mieszkańcy nadal mogą korzystać z wielu usług, między innymi składając wnioski elektroniczne.

Urząd funkcjonuje w trybie wewnętrznym. Nie oznacza to, że nie realizujemy zadań, które są najważniejsze dla mieszkańców. Od początku pandemii staramy się w miarę możliwości kompleksowo obsługiwać rumian. Wydajemy dowody osobiste, akty stanu cywilnego, realizujemy procedury planistyczne, wspieramy przedsiębiorców, udzielamy niezbędnych informacji mieszkańcom i przedsiębiorcom, realizujemy usługi związane z profilem zaufanym. Bardzo mocno w realizowaniu tych zadań pomaga nam Referat Informatyki, a także nowoczesne narzędzia, takie jak ePUAP, emaile czy telefony. Tam, gdzie jest to tylko możliwe, staramy się obsługiwać mieszkańców na odległość – mówi sekretarz miasta Marcin Kurkowski. – Platforma ePUAP, Profil Zaufany, jak i elektroniczny obieg dokumentów były wykorzystywane również przed pandemią. Ta administracja, które jeszcze kilka lat temu wydawała się futurystyczna, ma dzisiaj kluczowe znaczenie, kiedy należy ograniczyć kontakt między urzędnikiem a mieszkańcem – dodaje.

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Najpilniejsze sprawy urzędowe należy załatwiać telefonicznie (tel. 58 679 65 00 oraz 58 679 65 67) lub drogą elektroniczną (urzad@um.rumia.pl oraz Cyfrowy Urząd i ePUAP). W sprawach takich jak rejestracja aktu zgonu, po uprzednim umówieniu się, klientów przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego (tel. 58 679 65 21 i 58 679 65 22). Dodatkowo w holu Biura Obsługi Mieszkańców została ustawiona skrzynka, w której można składać dokumenty bez konieczności kontaktu z urzędnikami.

Usługi elektroniczne

Korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej daje możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem internetu. Urząd Miasta Rumi obecnie udostępnia ponad 20 usług, w ramach których można składać wnioski elektronicznie. W tym celu stworzono Platformę Cyfrowego Urzędu dostępną pod adresem www.cu.rumia.eu.

Na stronie głównej portalu znajduje się zestawienie tematyczne wszystkich dostępnych usług. Każda z nich zawiera szczegółowy opis sposobu załatwienia przedmiotowej sprawy, ze wskazaniem niezbędnych załączników i opłat, jeśli są wymagane. W ramach każdej usługi dostępny jest interaktywny formularz, który po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu przesyłamy do urzędu (z zastosowaniem profilu zaufanego).

Wszystko w jednym miejscu

W internecie funkcjonuje również krajowy system ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Jest to platforma, dzięki której można załatwić wiele spraw w różnych urzędach administracji publicznej przez internet – w dowolnym miejscu i czasie. Wniosków nie trzeba podpisywać ręcznie, do podpisu elektronicznych dokumentów służy bezpłatny profil zaufany.

Profil zaufany – jak go założyć?

W czasie, kiedy urząd miasta pracuje w trybie wewnętrznym, nie ma możliwości potwierdzenia profilu zaufanego w Biurze Obsługi Mieszkańca. Profil zaufany, jako bezpłatny odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, możemy jednak założyć na stronie Grupy Poczty Polskiej www.envelo.pl. Wystarczy założyć konto na platformie Envelo i potwierdzić swoją tożsamość, odwiedzając placówkę Poczty Polskiej z dowodem osobistym lub paszportem.

Profil zaufany można założyć również bez wychodzenia z domu, jeśli mamy:

 • konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich listę znajdziesz na stronie profilu zaufanego www.pz.gov.pl),
 • kwalifikowany podpis elektroniczny,
 • nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną oraz czytnik umożliwiający podłączenie go do komputera.

Tymczasowy profil zaufany – weryfikacja przez wideorozmowę

Ministerstwo Cyfryzacji na czas pandemii wdraża nową e-usługę – tymczasowy profil zaufany ważny przez trzy miesiące, możliwy do założenia online nawet bez konta w banku, weryfikowany przez wideorozmowę.

Aby skorzystać z tej możliwości, należy wejść na stronę www.gov.pl, wybrać opcję po lewej stronie „Profil zaufany”, następnie kliknąć w środkowym okienku „Tymczasowy profil zaufany”. Dalej system przeprowadzi użytkownika przez kolejne kroki.

Weryfikacja złożonego wniosku odbywa się poprzez wideorozmowę z urzędnikiem, który oddzwoni do wnioskującego. Rozmowa odbywa się za pomocą aplikacji wskazanej we wniosku, np. przez Skype. Podczas połączenia urzędnik poprosi o okazanie dowodu tożsamości oraz potwierdzenie, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe i aktualne, a także przedstawi zasady korzystania z profilu zaufanego. Potwierdzenie założenia tymczasowego profilu zaufanego zostanie przesłane na wskazany przez wnioskującego adres e-mail.


Lista spraw urzędowych, które można załatwić przez internet:

 • Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego
 • Wydanie Rumskiej Karty Dużej Rodziny
 • Deklaracja DR-1 na podatek rolny
 • Deklaracja na podatek leśny
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Informacja w sprawie podatku leśnego
 • Wydanie zaświadczenia w sprawach pozostających w zakresie właściwości Wydziału Urbanistyki i Architektury
 • Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
 • Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
 • Zawiadomienie o zawieszeniu/rezygnacji z wykonywania transportu lub zrzeczeniu się licencji
 • Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Ustalenie warunków zabudowy
 • Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
 • Zawiadomienie o zawieszeniu/rezygnacji z wykonywania transportu lub zrzeczeniu się licencji
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń