Środa, 21 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Deszczówka (POIiŚ)


Deszczówka (POIiŚ)12.09.2017 r.

Pod koniec sierpnia Burmistrz Miasta Michał Pasieczny podpisał umowę, dzięki której do Rumi trafi ponad 5 mln zł. Głównym celem projektu, który otrzymał unijne dofinansowanie jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z dodatkową infrastrukturą, co pozwoli na stworzenie efektywnego systemu gospodarowania wodami opadowymi. W praktyce oznacza to budowę kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią docelową na ulicach, które objął projekt.

Warto zaznaczyć, że w tym konkursie nasze miasto jako jedyne w Województwie Pomorskim otrzymało dofinansowanie na realizację tego zadania.

Zakres projektu można podzielić na dwie części: pierwsza to refundacja kosztów, które zostały poniesione przy realizacji wcześniejszych inwestycji, mowa tu o budowie następujących ulic: Tysiąclecia, Abrahama (odcinek), Kazimierskiej, Płk. Dąbka, Skarpowej, Sopockiej, Borówkowej, Jana z Kolna (tylko kanalizacja deszczowa), Wiązowej i Sędzickiego (tylko kanalizacja deszczowa).

Druga dotyczy przyznania środków na rozpoczęcie prac związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z dodatkowymi rozwiązaniami umożliwiającymi efektywne zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych na wskazanych ulicach: Chodkiewicza, Katowickiej, Źródlanej, Gryfa Pomorskiego, Konopnickiej, Makuszyńskiego, Brzechwy, Filtrowej, Batorego, w obszarze Góry Markowca.  W ramach projektu powstanie także zbiornik rozsączający przy stadionie MOSiR.

Realizacja projektu umożliwi nie tylko poprawę stanu infrastruktury drogowej, ale przede wszystkim wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Podjęte prace przyczynią się do zwiększenia odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne- takie jak na przykład gwałtowne i intensywne opady deszczu. A co za tym idzie pozwolą w większym stopniu uchronić mieszkańców przed skutkami powodzi.

Wszystkie inwestycje zostaną  zrealizowane do 31.12.2020 r.

W związku z podpisaną umową i przystąpieniem do realizacji projektu informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych poprzez:

  1. Specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl
  2. Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: Zgłaszanie nieprawidłowości - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (pois.gov.pl)

Tytuł projektu:  „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi”

W ramach:  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 
Działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Całkowity koszt realizacji projektu: 5 924 891,49 PLN

Wysokość dofinansowania: 5 036 157,76 PLN   (85%)

Wkład własny: 888 733,73 PLN

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń