Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Dodatek osłonowy dla mniej zamożnych gospodarstw domowych


Dodatek osłonowy dla mniej zamożnych gospodarstw domowych22.01.2024 r.

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 / 286 zł,
  • gospodarstwo 2- lub 3-osobowe otrzyma 343,20 / 429 zł,
  • gospodarstwo 4- lub 5-osobowe otrzyma 486,20 / 607,75 zł,
  • gospodarstwo 6- i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł / 822,25 zł.

Wyższe kwoty uzależnione są od zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków źródła ogrzewania zasilanego węglem lub paliwami węglopochodnymi.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy do 30 kwietnia 2024 roku złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Abrahama 17 w następujących dniach:

  • Poniedziałek, godz. 10:00-17:00,
  • Wtorek, godz. 8:00-13:00,
  • Czwartek, 8:00-13:00.

Można też złożyć wniosek internetowo za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wypłata dodatków zostanie zrealizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń