Sobota, 21 maja 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Dofinansowanie na konserwację XIII-wiecznego Kościoła


Dofinansowanie na konserwację XIII-wiecznego Kościołaf07.04.2017 r.

Miasto Rumia otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości 76 166,76 złotych na konserwację murów kościoła p.w. św. Mikołaja i św. Krzyża oraz obiektów cmentarza.

Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, narodowego i historycznego, jakimi są ruiny XIII-wiecznego kościoła p.w. św. Mikołaja i Świętego Krzyża wraz z zespołem cmentarno – parkowym oraz ich udostępnienie na cele publiczne. Będzie on realizowany poprzez przeprowadzenie badań i prac konserwatorskich zachowanych części  murów i posadzki oraz istniejącego do dzisiaj  XIX wiecznego cmentarza. Prace te są niezbędne dla uratowania przed całkowitym zniszczeniem jedynego zabytku wpisanego do rejestru na terenie Rumi.  Z roku na rok obserwujemy ciągły wzrost poziomu destrukcji zachowanych do dzisiaj ruin kościoła. Poza cennymi średniowiecznymi ceglanymi fragmentami ścian kościoła z zachowanymi resztkami polichromii postępującemu wietrzeniu ulegają  również pochodzące z XIX i początków XX wieku nagrobki znajdujące się na otaczającym ruiny kościoła cmentarzu. Wszystko to warunkuje jak najszybsze podjęcie prac konserwatorskich na wskazanym obiekcie. Brak tych działań niesie za sobą nieodwracalną w skutkach stratę dla dziedzictwa narodowego oraz kulturowego Rumi, regionu oraz państwa. Oprócz prac konserwatorsko – restauratorskich w obszarze zespołu parkowego powstanie lapidarium stanowiące wstęp do rozwoju muzealnictwa na terenie Rumi. Cały obiekt zostanie udostępniony bez ograniczeń na cele historyczne, kulturalne, edukacyjne i artystyczne.

Realizacja zadania obejmuje następujące działania:

  1. Wykonanie programu badań wraz z przygotowaniem prac konserwatorskich.
  2. Wykonanie badań konserwatorskich.
  3. Prace konserwatorskie ruin kościoła zgodnie ze wskazaniem „Programu prac konserwatorskich”.
  4. Prace konserwatorskie nagrobków.
  5. Budowa lapidarium

Prace zakończą się jeszcze w tym roku.

Kalendarz wydarzeń