Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Prace konserwatorskie przy ruinach XII-wiecznego kościoła pw. św. Mikołaja i Krzyża Świętego w Rumi wraz z okalającym go cmentarzem


Tytuł projektu

Prace konserwatorskie przy ruinach XII w. kościoła pw. Św. Mikołaja i Krzyża Świętego w Rumi wraz z okalającym go cmentarzem”

Cel projektu

W pierwszym etapie celem było opracowanie dokumentacji, a w kolejnym, przeprowadzenie konserwacji murów ruin kościoła, przeprowadzenie konserwacji nagrobków oraz elementów ogrodzenia.

Całkowita wartość projektu

154 833,53 zł

Dofinansowanie

76 166,76 zł

Wkład własny

78 666,77 zł

Żródło dofinansowania/ Program

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/ program „Ochrona zabytków”

Status

Zakończony

Okres realizacji

2017 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń