Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Fundacja Pomysłodalnia od 10 lat dla kultury


Fundacja Pomysłodalnia od 10 lat dla kultury11.12.2023 r.

Bajka „Będzie dobrze”, jeden z projektów teatralnych realizowanych przez Fundację Pomysłodalnia, fot. Krzysztof Baczyński

Aktywiści zajmujący się między innymi krytyką artystyczną, produkcją własnych spektakli teatralnych i wspieraniem różnych form kultury – szczególnie pozainstytucjonalnej – działają w Rumi już od 10 lat. Fundacja Pomysłodalnia to jedna z tych organizacji, które zgodnie z rumskim hasłem „naturalnie pomysłowo” przekuwają swoje idee w konkretne inicjatywy i kolejne wydarzenia, obejmując swoim zasięgiem nie tylko Pomorze.

Mieszkańcy Rumi spotykają się z aktywistami Pomysłodalni m.in. podczas wystaw, czytań performatywnych, wydarzeń w ramach dużych projektów (m.in. I i II Kongres Kultury Pomorskiej) oraz spektakli w formie monodramów i bajek. W 2019 roku inicjatywy rumskiej fundacji doceniono nagrodą burmistrza Rumiza całokształt dokonań w dziedzinie upowszechniania kultury i ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego”. W przeszłości, w 2015 roku, jej działacze sięgnęli też po prestiżowy Bursztynowy Mieczyk im. Macieja Płażyńskiego.

Kto tworzy Fundację Pomysłodalnia? Jest to grupa doświadczonych aktywistów, którym szczególnie bliski jest świat kultury i działania na rzecz lokalnych społeczności. Zaczynali w 2002 roku od obywatelskiej „Gazety Świętojańskiej”, by 11 lat później rozpocząć funkcjonowanie w formie fundacji.

W ten sposób od 2013 roku między innymi produkują własne spektakle teatralne, które są z sukcesami wystawiane podczas ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądów oraz na deskach kameralnych scen w domach kultury czy szkołach. Trafiają też do repertuarów i na sceny instytucji kultury, w tym Teatru Muzycznego w Gdyni, Teatru Wybrzeże, Teatru Muzycznego w Łodzi i Teatru Miniatura.

Plakaty wydarzeń organizowanych przez Fundację Pomysłodalnia

Teatr to zresztą kluczowy element działalności, przewijający się także w wielu innych projektach realizowanych na przestrzeni dekady przez Pomysłodalnię – między innymi promocji kultury za pośrednictwem wortalu teatralnego Pomorze Kultury czy projektu z pomorskimi artystami „Śpiewający aktorzy” na rzecz WOŚP-u. Rumscy społecznicy skupiają się też na edukacji kulturalnej i obywatelskiej, mając w swoim dorobku projekty: „Baczyński na Pomorzu”, „Mała Oj-czy-zna” w ramach programu Kultura Dostępna oraz „Bliżej teatru”, a także spacery historyczne z gdańskim Instytutem Pamięci Narodowej.

Wydają też publikacje lokalnych poetów i pisarzy (m.in. Jerzego Stachury). Dziełem fundacji jest również przygotowanie Kongresu Kultury Pomorskiej, który poprzedzały badania i opracowania o regionalnej kulturze oraz cykl 30 tematycznych debat na całym Pomorzu. W ten sposób w jednym czasie i miejscu udało się zebrać szefów instytucji kulturalnych, organizacje pozarządowe, media i lokalnych artystów. Fundacja Pomysłodalnia działa na rzecz kultury dzięki współpracy nie tylko z Urzędem Miasta Rumi, ale także innymi samorządami, teatrami, klubami, domami kultury i bibliotekami z województwa pomorskiego, szkołami oraz uczelniami, organizacjami pozarządowymi, artystami oraz prywatnymi partnerami.

Ich projekty są realizowane również przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury czy Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Z inicjatywami realizowanymi przez fundację można zapoznać się na stronie internetowej www.pomyslodalnia.pl, www.pomorzekultury.pl czy www.pomorzeczyta.pl.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń