Wtorek, 25 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Gdyńsko-rumskie ciepło od teraz ogrzewa również mieszkańców Redy


Gdyńsko-rumskie ciepło od teraz ogrzewa również mieszkańców Redy16.02.2023 r.

Instalacja zlokalizowana na pograniczu Rumi i Redy

Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne „Koksik”, które od 1992 roku obsługuje mieszkańców Redy, połączyło się z gdyńsko-rumską siecią ciepłowniczą spółki OPEC. Porozumienie gwarantujące dostawę czystego i atrakcyjnego cenowo ciepła zatwierdzili 16 lutego na granicy Rumi i Redy burmistrzowie tych miast oraz prezydent Gdyni.

Zachodzące zmiany cenowe na rynku ciepła są bezprecedensowe. Sytuacja geopolityczna, problemy z dostępem do surowców, koszty uprawnień do emisji CO2 i rosnąca inflacja powodują, że wiele mniejszych podmiotów ciepłowniczych, głównie ze względów finansowych, nie jest już w stanie samodzielnie świadczyć usług. W takiej sytuacji znalazł się między innymi redzki „Koksik”.

W obliczu gwałtownie zmieniających się zewnętrznych warunków działalności przedsiębiorstw energetycznych w połowie 2022 roku podjęliśmy decyzję o połączeniu systemów ciepłowniczych Redy i Gdyni. Naszym celem było ustabilizowanie i redukcja kosztów ciepła oraz osiągnięcie wymiernych korzyści ekologicznych w postaci ograniczenia emisji substancji szkodliwych powstających w wyniku spalania węgla w ciepłowni miejskiej w Redzie. Dodatkowym aspektem połączenia są również kwestie bezpieczeństwa dostawy ciepła dla mieszkańców Redy, jak i Rumi, oraz – szczególnie w okresie letnim – dla części odbiorców z Gdyni – wyjaśnia Jarosław Kubera, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „Koksik”.

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła mieszkańcom Redy lokalni samorządowcy podjęli decyzję o połączeniu dwóch systemów. OPEC i „Koksik” podpisały porozumienie, którego przedmiotem jest sprzedaż ciepła o mocy zamówionej 8 MW i świadczenie usługi przesyłowej przez OPEC na rzecz redzkiego przedsiębiorstwa. Połączenie systemów ciepłowniczych jest nie tylko wyrazem integracji gmin, ale i dbałości o czystość atmosfery i ograniczanie emisji CO2.

Połączenie tych sieci ciepłowniczych ma bardzo istotne znaczenie, również z punktu widzenia mieszkańców Rumi. Bardzo nam zależy, aby wspólna sieć ciepłownicza się rozwijała i aby jak najwięcej budynków było do niej podłączonych. Rezygnując z pieców węglowych czy instalacji gazowych, przyczyniamy się do podwyższenia jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Połączenie tych dwóch systemów pozwoli też na lepsze wykorzystanie nowych źródeł energii czy ciepła, które muszą się pojawiać. Dlatego im szerzej sieć ciepłownicza będzie sięgać, tym większa szansa na zdobycie tańszego źródła, co z punktu widzenia mieszkańców jest bardzo korzystne – podkreśla Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Współpraca samorządów i lokalnych wspólnot to zawsze wartość dodana, która lokalnie przynosi wiele korzyści. Teraz, dzięki porozumieniu między naszymi miastami, usprawniamy działanie infrastruktury ciepłowniczej, czyli jednej z najważniejszych usług, które docierają do naszych domów i z której korzysta coraz więcej mieszkańców. To niezwykle ważne, szczególnie w tak trudnym gospodarczo czasie, gdy przez sytuację międzynarodową ceny paliw i opału są niestabilne, a jednocześnie wymogi dotyczące emisji dwutlenku węgla i wpływu infrastruktury na środowisko stają się coraz bardziej wyśrubowane. W tej sytuacji wspólne działanie pomaga nam realizować najważniejsze cele – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Połączenie systemów ciepłowniczych jest wyrazem integracji gmin – Gdyni i okolic – a także dbałości o czystość atmosfery na szerszym obszarze. Docelowo oznacza ograniczenie zużycia węgla o 11 tysięcy ton oraz emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 23 tysiące ton – wylicza Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy.

Ciepło systemowe jest w Polsce jednym z pewniejszych rozwiązań, ponieważ jego ceny są pod nadzorem Urzędu Regulacji Energetyki. Takiego bezpieczeństwa nie daje żadna inna forma produkcji i dystrybucji. Połączenie systemów ciepłowniczych wpisuje się również w strategię OPEC-u na lata 2022-2040, której głównym celem jest systematyczna redukcja śladu węglowego.

Sensem sieci jest rozwój i łączenie. Gdy łączy się sieci ciepłownicze, jest to szczególnie wartościowe z perspektywy rozwoju regionu i przedsiębiorstw, a co najważniejsze – bezpieczeństwa ciepłowniczego mieszkańców. Bardzo się cieszę, że w przyjazny i partnerski sposób doprowadzamy z firmą „Koksik” do połączenia redzkiej sieci z gdyńsko-rumską siecią OPEC. Nasze sieci zostały zespawane, połączone fizycznie w zautomatyzowanej komorze technicznej na granicy Redy oraz Rumi i włączone w jeden system dozoru. Ciepłociągi zostały już zasilone gdyńskim ciepłem i po przeprowadzeniu testów technicznych, w celu ustabilizowania różnić temperaturowych i ciśnieniowych, ciepło OPEC zasili bezpiecznie i stabilnie system „Koksika”, gwarantując mieszkańcom Redy czyste i atrakcyjne cenowo ciepło – podsumowuje Wojciech Folejewski, prezes spółki OPEC.

Konferencja zorganizowana na pograniczu Rumi i Redy – fot. gdynia.pl Przemawiający burmistrz Michał Pasieczny – fot. gdynia.pl Samorządowcy symbolicznie uruchomili przesył ciepła – fot. gdynia.pl Aplikacja ukazująca przesył ciepła Burmistrz Rumi Michał Pasieczny, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński Prezes spółki OPEC Wojciech Folejewski i prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „Koksik” Jarosław Kubera wspólnie ...

Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń