Środa, 05 Sierpień 2020

II edycja programu „Umiem Pływać”


13.02.2017 r.

Miasto Rumia zdobyło dofinansowanie na drugą edycje programu „Umiem pływać”!

Kolejni uczniowie szkół podstawowych w Rumi przejdą kurs nauki pływania w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Umiem pływać”, zadanie  publiczne z zakresu „Sportu dla wszystkich” działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży – Program powszechnej nauki pływania”.

Podstawowym celem projektu jest doprowadzenie do opanowania przez uczniów elementarnych sposobów pływania oraz zdobycie umiejętności pływania stylem grzbietowym, a także uświadomienie dzieciom, rodzicom korzyści zdrowotnych jakie pociąga za sobą umiejętność nauki pływania. Pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, który doskonale wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu.

Koszt II edycji projektu wynosi 133 960 złotych (57 000 to wartość dofinansowania). To o aż 40 000 złotych więcej niż podczas I edycji. Dzięki temu z programu skorzysta jeszcze więcej dzieci z rumskich szkół niż w zeszłym roku, kiedy to kilkumiesięczną nauką objęto ponad 240 uczniów. Udział jest oczywiście bezpłatny.

Projekt dofinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Kalendarz wydarzeń