Środa, 21 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacja dotycząca trwałości projektu „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”


Informacja dotycząca trwałości projektu „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia” nr RPPM.06.02.02-22-0067/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż w ramach zapewnienia trwałości rezultatów projektu pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia” oferuje osobom zainteresowanym następujące formy wsparcia:

W zakresie wspierania rodzin:

1) usługi świadczone w ramach Świetlicy Socjoterapeutycznej (43 dzieci);
2) wsparcie asystenta rodziny (2 specjalistów);
3) wsparcie animatora lokalnego (2 specjalistów);
4) wsparcie psychologa (1 specjalista).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z:

  • Patrycja Obłuda, telefon: 536 808 915.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi deklaruje tym samym instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług w okresie od 1.10.2023 r. do 30.09.2026 r.


 


 

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń