Piątek, 12 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Innowacyjna elektrociepłownia poligeneracyjna w Rumi


Innowacyjna elektrociepłownia poligeneracyjna w Rumi24.04.2017 r.

Miasto Rumia we współpracy z norweskimi partnerami przygotowuje do wdrożenia ambitne i innowacyjne przedsięwzięcie pn. „Innowacyjny system zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód części miasta Rumi”, w ramach realizacji projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu” (www.razemdlaklimatu.eu).

Celem projektu, realizowanego w okresie od stycznia 2016 r. do kwietnia 2017 r., jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami lokalnymi, polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w sektorze komunalnym. Projekt jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Mikroprojekt przygotowany w Rumi został – jako jeden z 10 najlepszych – nagrodzony (dofinansowaniem w kwocie 40 500 złotych) w otwartym konkursie na innowacje w zakresie efektywności energetycznej lub wykorzystania OZE, zainspirowane doświadczeniami norweskimi lub możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu norweskich doświadczeń. Zorganizowany w ramach polsko-norweskiego projektu konkurs miał na celu wsparcie ww. jednostek w przygotowaniu do realizacji najciekawszych innowacyjnych projektów pilotażowych poprzez przyznanie im mikrograntów na przygotowanie analiz, dokumentacji, działań edukacyjnych i innych działań nieinwestycyjnych niezbędnych do wdrożenia tych tzw. mikroprojektów, a także poprzez zapewnienie współpracy z partnerem norweskim, który wesprze beneficjenta swoją wiedzą i doświadczeniem.

Wprowadzenie innowacyjnego systemu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód części miasta Rumia zakłada budowę elektrociepłowni poligeneracyjnej, zapewniającej: produkcję energii elektrycznej, ciepła i chłodu w skojarzeniu, wysoką sprawność całkowitą produkcji energii oraz wykorzystanie jako paliwa m.in. biomasy lub RDF.

Elektrociepłownia ma zaopatrywać odbiorców w ciepłą wodę użytkową oraz pokrywać część zapotrzebowania na ciepło systemowe. Planuje się, iż zostanie ona zlokalizowana na terenie Zakładu Remontowa LNG Systems Sp. z o.o. i zastąpi istniejącą tam obecnie ciepłownię zakładową. Wstępne założenia projektowe przewidują rozwiązanie modułowe, z możliwością kontynuowania inwestycji w wielu etapach.

W pobliżu proponowanej siłowni poligeneracyjnej znajdują się osiedla mieszkaniowe, szkoła podstawowa oraz kilka zakładów przemysłowych (m.in. Toyota), a przede wszystkim zakłady Remontowa LNG System sp. z o.o. Są to potencjalni odbiorcy zarówno ciepła, jak i chłodu, którego produkcja w okresie letnim może znacznie wpłynąć na efekt ekonomiczny inwestycji.

Celem mikroprojektu było przygotowanie analizy ekonomiczno-technicznej, na podstawie której zostaną wybrane szczegółowe elementy proponowanej siłowni, zostanie dobrana jej moc, szczegóły technologiczne poszczególnych elementów itp. Analiza taka jest konieczna ze względu na poziom innowacyjności proponowanego rozwiązania i umożliwi podjęcie kolejnego kroku, jakim jest wybór technologii, która zostanie zastosowana, dokument wskaże również moce i potrzebny zakres pojemności magazynów energii.

W ramach mikroprojektu Rumia nawiązała współpracę z norweskim przedsiębiorstwem GLØR IKS, zapoznając się z jego doświadczeniami m.in. w zakresie komunikacji i współpracy z kluczowymi interesariuszami oraz informacji na temat modeli współpracy gmin (oraz ich związków) z podmiotami prywatnymi przy podobnych przedsięwzięciach. W ramach mikroprojektu odbyły się dwa spotkania bilateralne – w Norwegii i w Polsce  – które były okazją do wymiany doświadczeń i inspirującego dialogu na temat ekologicznych i ekonomicznych sposobów zaopatrywania odbiorców w energię.

Rumia przywiązuje dużą wagę do kwestii ochrony środowiska i klimatu. We wrześniu 2015 r. przystąpiła do Porozumienia Burmistrzów, podejmując zobowiązanie redukcji emisji CO2 i bardziej efektywnego wykorzystania energii. Miasto podejmuje także szereg proekologicznych przedsięwzięć, takich jak np. „Zielona wyspa – rozwój terenów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Rumia w celu poprawy jakości środowiska miejskiego” (współfinansowanie z POIŚ) czy wymiana niemal połowy lamp i opraw na ulicach miasta na bardziej energooszczędne oświetlenie LED (współfinansowanie z RPO woj. pomorskiego).


Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń