Czwartek, 08 grudnia 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

IX Rumski Konkurs na najładniejszą Kaszubską Szopkę Bożonarodzeniową


IX Rumski Konkurs na najładniejszą Kaszubską Szopkę Bożonarodzeniowąf15.11.2021 r.

IX Rumski Konkurs na najładniejszą Kaszubską Szopkę Bożonarodzeniową

Po ubiegłorocznej przerwie wracają konkursy szopek. Wzorem poprzednich edycji prace będą oceniane i nagradzane, zorganizowana zostanie także wystawa. Organizatorem Konkursu jest Oddział Parafialny Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi. Patronat objęli: burmistrz Rumi, ks. proboszcz parafii oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. w Rumi.

Regulamin

I TEMATYKA KONKURSU:

Wykonanie szopki bożonarodzeniowej z uwzględnieniem zwyczajów, tradycji oraz folkloru kaszubskiego

II WARUNKI KONKURSU:

1 – W konkursie mogą wziąć udział dzieci oraz dorośli wraz z całymi rodzinami z wszystkich Parafii Rumi oraz dzieci skupione w oratoriach, świetlicach, kołach plastycznych i innych organizacjach pozaszkolnych;

2 – Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie szopek z materiałów naturalnych. Elementy szopki mogą być podświetlane oraz poruszane mechanicznie. 3 – Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, aby nie przesuwały się i nie spadały;

4 – Prace powinny zawierać na części niewidocznej trwałe przymocowany opis zawierający dane: imię, nazwisko autora lub autorów,

5 – Szopki wykonane w kategorii szopka dziecięca, jeżeli będą wskazywały na wkład osób starszych będą oceniane w kategorii szopki rodzinne;

6 -Do konkursu mogą być zgłaszane szopki biorące udział w innych konkursach np. szkolnych;

7 – udziału nie biorą prace z lat ubiegłych!;

8 – Prace należy złożyć w dniu 17 grudnia br. w godzinach od 17.00 do 19.00 w szalce przy Biurze Parafialnym – ul. Kościelna 20;

III OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

1 – Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. Skład Komisji: przedstawiciele Stowarzyszenia Artystów Rumskich „ Pasjonat”, Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego O/Rumia, Burmistrza Miasta Rumi, katechetów oraz Akcji Katolickiej – organizatora konkursu

2 – Podstawą oceny prac będzie : kategoria wiekowa;

I – SZOPKA RODZINNA

II – SZOPKA DZIECIĘCA – udział uczniów od 6 do 12 roku życia

III – SZOPKA SENIORA – udział osób powyżej 18 roku życia

3 – Kryteria oceny:

  • nawiązanie do tradycji Bożego Narodzenia
  • ogólne wrażenie artystyczne, – lalki – postacie,
  • walory plastyczne (kolorystyka, kompozycja itp.).
  • dobór i wykorzystanie materiałów,
  • zawarte elementy kaszubskie
  • samodzielność wykonania pracy (np.  kupione figurki będą obniżały ocenę szopki)
  • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,
  • wkład pracy,

IV NAGRODY PRAC KONKURSOWYCH:

– NAGRODA SPECJALNA Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego O/Rumia – dla pracy najpiękniejszej, zawierającej najwięcej elementów nawiązujących do tradycji kultury kaszubskiej

– NAGRODA KSIĘDZA PROBOSZCZA

– NAGRODA AKCJI KATOLICKIEJ

– NAGRODA SPECJALNA dla SZOPKI SENIORA

– NAGRODY za I, II, III MIEJSCE w poszczególnych kategoriach wiekowy

Termin i miejsce rozdania nagród: 19 grudnia – niedziela – po Mszy Św. o godz. 11 w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi ul. Kościelna

IV WYSTAWA I ODBIÓR PRAC KONKURSOWYCH:

będą podane w późniejszym terminie w ogłoszeniach parafialnych oraz na stronie internetowej Parafii

Prace nieodebrane w tym terminie pozostaną do dyspozycji organizatorów

Informacje związane z konkursem można uzyskać u Pani Adeli Szramkowskiej – prezesa POAK przy naszej Parafii pod numerem telefonu: 507 314 685 oraz na stronie internetowej parafii.

Ks. Proboszcz Prezes POAK Zbigniew Hul SDB Adela Szramkowska

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń