Wtorek, 02 Czerwiec 2020

„Ja w internecie” – podsumowanie projektu


09.07.2019 r.


Mieszkańcy Rumi i okolic przez kilka miesięcy mogli zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do poruszania się po cyfrowym świecie. Było to możliwe, dzięki projektowi pod nazwą „Ja w internecie”, na który miastu udało się zdobyć 150 tysięcy złotych. Przeszkolono łącznie prawie 300 osób.

Głównym celem projektu było przeprowadzenie cyklu bezpłatnych szkoleń dla osób w wieku 25+. Od grudnia 2018 roku uczestnicy spotkań dowiadywali się między innymi, w jaki sposób korzystać z poczty elektronicznej i aplikacji bankowej, jak prowadzić biznes w sieci i poruszać się po mediach społecznościowych oraz co zrobić, gdy chcemy stworzyć własną stronę internetową. Do celów szkoleniowych gmina zakupiła 24 laptopy, które po zakończeniu projektu zostały przekazane miejskim szkołom.

Dwudniowe kursy przeprowadzono w siedmiu modułach tematycznych. Uczestniczyły w nich łącznie 23 grupy, a wszystkie zajęcia odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej numer 7 w Rumi.

Te spotkania stanowiły doskonałą okazję do poszerzenia swojej wiedzy o cyfrowym świecie, dlatego bardzo się cieszę, że udało nam się je przygotować i przeprowadzić, a nasi mieszkańcy chętnie w nich uczestniczyli – przyznaje Wiesława Pacholczyk, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.

Ze szkoleń, zgodnie z planem, miały skorzystać między innymi osoby niepełnosprawne, co się udało. Najliczniejsze grupy stanowili jednak mieszkańcy, którzy ukończyli 44 lata oraz seniorzy.

Jesteśmy pokoleniem, które nie miało dostępu do elektroniki w szkole, a tu w bardzo przystępny sposób przekazano nam wiedzę na ten temat – mówi Renata Grzesiak, uczestnicząca w programie seniorka. – Prowadzący był bardzo kompetentny, a przekazana wiedza pozwoli mi nadążać za wszelkimi nowościami, teraz czuję się pewniej. Takie kursy powinny być organizowane częściej – podsumowuje.


Projekt „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Operatorem programu, w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji, jest Fundacja Legalna Kultura. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Kalendarz wydarzeń