Środa, 28 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Uwaga – warto zadbać o przyłącze wodociągowe podczas mrozu!


Uwaga – warto zadbać o przyłącze wodociągowe podczas mrozu!29.11.2023 r.


PEWiK Gdynia informuje, jak skutecznie dbać o przyłącze wodociągowe zimą.

Gdy temperatura powietrza spada poniżej 0 stopnia C, należy:

  • zamykać i uszczelnić okna oraz drzwi;
  • ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz znajdujący się w nieogrzewanym pomieszczeniu;
  • ocieplić wodomierz w studzience wodomierzowej;
  • podnieść temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz główny.

Gdy przyłącze już zamarznie, jedynym sposobem samodzielnego rozmrożenia jest podniesienie temperatury w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz główny. Nie należy natomiast rozmrażać przyłącza otwartym ogniem, prądem i podobnymi sposobami.

PEWiK Gdynia przypomina również, iż w sytuacji dużych opadów śniegu przy odśnieżaniu chodników należy zwrócić uwagę, aby nie zasypywać pokryw, kratek deszczowych oraz studni rewizyjnych.

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia tak powstałych uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele lub osoby działające w ich imieniu.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń