Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Jak załatwić sprawy urzędowe w dobie pandemii?


Jak załatwić sprawy urzędowe w dobie pandemii?10.05.2021 r.


W związku z pandemią COVID-19, która utrudnia lub uniemożliwia osobiste załatwienie wielu codziennych spraw, Urząd Miasta Rumi funkcjonuje w zmienionym trybie. Co to oznacza? Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czy urząd miasta jest otwarty?

Urząd Miasta Rumi od początku pandemii pozostaje otwarty dla klientów, jednak funkcjonuje w zmienionym trybie – można się przemieszczać jedynie po Biurze Obsługi Mieszkańców, zakrywając usta i nos za pomocą maseczki. Przy wejściu do Biura Obsługi Mieszkańców została ustawiona skrzynka podawcza, w której można składać dokumenty niewymagające potwierdzenia odbioru, bez konieczności kontaktu z pracownikami Biura Podawczego. Większość spraw można jednak załatwić telefonicznie (58 679 65 00 lub 58 679 65 67) oraz elektronicznie (mailowo: urzad@um.rumia.pl lub poprzez strony internetowe: cu.rumia.eu, epuap.gov.pl i pz.gov.pl). Pracownicy merytoryczni poszczególnych komórek obsługują klientów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty, a rejestracja odbywa się internetowo bądź telefonicznie. Dzięki wprowadzonym zmianom czas oczekiwania na załatwienie spraw w budynku urzędu uległ znaczącemu skróceniu.

Jak załatwić formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego?

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje akty zgonu bez wcześniejszego umówienia. Odpisy aktów stanu cywilnego są wydawane po złożeniu wniosku za pośrednictwem: platformy ePUAP (epuap.gov.pl), Cyfrowego Urzędu (cu.rumia.eu) lub przez skrzynkę ustawioną w Biurze Obsługi Mieszkańców. Zaświadczenia do ślubu konkordatowego, składanie zapewnień do ślubu cywilnego, a także przyjmowanie uznań ojcostwa oraz załatwianie innych ważnych spraw możliwe jest po telefonicznym umówieniu terminu (58 679 65 21 lub 58 679 65 22).

Jak załatwić sprawy związane z dowodem osobistym lub meldunkiem?

Wizyta klientów w Wydziale Spraw Obywatelskich, który zajmuje się takimi sprawami, możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu, a rejestracja odbywa się internetowo bądź telefonicznie (58 679 65 28 – dowody osobiste, 58 679 65 77 – ewidencja ludności). Ponadto większość formalności z zakresu spraw obywatelskich (katalog wniosków znajduje się na stronie obywatel.gov.pl) można załatwić elektronicznie w systemie ePUAP (epuap.gov.pl), pod warunkiem posiadania przez klienta profilu zaufanego (pz.gov.pl).

Jestem przedsiębiorcą. Gdzie mam załatwić urzędowe sprawy?

Wszystkie usługi dla przedsiębiorców są dostępne na stronie biznes.gov.pl. Za pośrednictwem tej platformy można m.in. założyć działalność gospodarczą, zmienić dane we wpisie CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), a także zawiesić, wznowić bądź wykreślić działalność gospodarczą. Dostęp do danych CEIDG wymaga jednak zalogowania się na konto przedsiębiorcy poprzez profil zaufany (pz.gov.pl).

Czym jest profil zaufany i jak go założyć?

Profil zaufany jest bezpłatnym odpowiednikiem podpisu elektronicznego, który umożliwia załatwienie wielu formalności bez wychodzenia  z domu. Aby z niego skorzystać, należy wejść na stronę pz.gov.pl i dokonać rejestracji za pomocą banku, e-dowodu, rozmowy wideo z urzędnikiem (tymczasowe konto) bądź osobiście potwierdzić wniosek w punkcie, np. w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi lub placówce Poczty Polskiej (envelo.pl).

Nie wiem do kogo się zwrócić w mojej sprawie. Gdzie szukać pomocy?

Na stronie głównej Cyfrowego Urzędu Miasta Rumi (cu.rumia.eu) znajduje się zestawienie tematyczne wszystkich dostępnych usług. Każda z nich zawiera szczegółowy opis sposobu załatwienia przedmiotowej sprawy, ze wskazaniem niezbędnych załączników i opłat, jeśli są wymagane. Wszystkie usługi zawierają interaktywny formularz, który po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać do urzędu (z zastosowaniem profilu zaufanego – pz.gov.pl). W sprawach, które nie mają sformalizowanego formularza, można skorzystać z formularzy ogólnych, dodając odpowiedni załącznik.

Lista spraw urzędowych, które można załatwić poprzez Cyfrowy Urząd Miasta Rumi (cu.rumia.eu):

 • Wydanie Rumskiej Karty Dużej Rodziny,
 • Deklaracja DR-1 na podatek rolny,
 • Deklaracja na podatek leśny,
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości,
 • Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Informacja w sprawie podatku leśnego, rolnego i podatku od nieruchomości,
 • Wydanie zaświadczenia w sprawach pozostających w zakresie właściwości Wydziału Urbanistyki i Architektury,
 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego,
 • Informacje z zakresu planowania przestrzennego i procedowanych opracowań,
 • Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów,
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew,
 • Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie,
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • W sprawach, które nie mają sformalizowanego formularza, można skorzystać z formularzy ogólnych.

Większość spraw urzędowych można załatwić drogą telefoniczną:

 • Podatki i opłaty – tel. 58 679 65 14 i 58 679 65 19
 • Księgowość opłat i podatków (windykacja) – tel. 58 679 65 65 i 58 679 65 29
 • Gospodarka odpadami i deklaracje śmieciowe – tel. 58 679 65 31
 • Działalność gospodarcza – tel. 58 679 65 11
 • Ewidencja ludności – tel. 58 679 65 77
 • Dowody osobiste – tel. 58 679 65 28
 • Zieleń miejska – tel. 58 679 65 71 i 58 679 66 71
 • Wydział Gospodarowania Mieniem (geodezja) – tel. 58 679 65 06 i 58 679 65 81
 • Wydział Urbanistyki i Architektury – tel. 58 679 65 44 i 58 679 65 83
 • Wydział Klimatu i Ochrony Powietrza – tel. 58 679 65 04 i 58 679 65 05
 • Wydział Spraw Społecznych – tel. 58 679 65 39 i 58 679 65 41
 • Wydział Inżynierii Miejskiej – tel. 58 679 65 20 i 58 679 65 43
 • Urząd Stanu Cywilnego – tel. 58 679 65 21 i 58 679 65 22
 • Profil zaufany – tel. 58 679 65 67
 • Centrala/pozostałe sprawy – tel. 58 679 65 00
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń