Poniedziałek, 14 Czerwiec 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
Fundusze krajowe Fundusze UE BIP Rumia

Jest porozumienie w sprawie przebiegu Północnej Kolei Aglomeracyjnej


Jest porozumienie w sprawie przebiegu Północnej Kolei Aglomeracyjnejf19.05.2021 r.

Jest porozumienie w sprawie przebiegu Północnej Kolei Aglomeracyjnej

Samorządowcy z Rumi, Gdyni i Kosakowa oraz przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia podpisali porozumienie w sprawie docelowego przebiegu Północnej Kolei Aglomeracyjnej. W dokumencie zawarto warunki, którym powinna odpowiadać inwestycja, a wśród nich rozwiązanie umożliwiające realizację połączeń w kierunku Słupska przez Dolinę Logistyczną, Rumię i Wejherowo. Realizacja tej inwestycji jest niezbędna z uwagi na dynamiczny rozwój północnej części województwa pomorskiego.

To kolejny ważny krok w kierunku uruchomienia kolei na północ Gdyni, a także dalszego rozwoju gdyńskiego portu i sąsiednich gmin. W środę 19 maja, w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Gdyni, odbyło się podpisanie porozumienia w sprawie docelowego przebiegu Północnej Kolei Aglomeracyjnej. W spotkaniu uczestniczyli: prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Maciej Bąk, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Jacek Sadaj, zastępca wójta gminy Kosakowo Marcin Kopitzki oraz burmistrz Rumi Michał Pasieczny.

Północna Kolej Aglomeracyjna będzie miała strategiczne znaczenie dla rozwoju północnej części województwa pomorskiego. Jej budowa jest niezbędna z kilku powodów. Chodzi m.in. o dynamiczny wzrost inwestycji mieszkaniowych realizowanych w Rumi i Kosakowie, a także o plany rozwojowe Portu Gdynia i jego Doliny Logistycznej z zapleczem w gminie Kosakowo. Inwestycja oznacza też rozwój samej Gdyni.

W podpisanym dokumencie zawarto priorytetowe kierunki i warunki, którym powinna odpowiadać inwestycja. Wszystkie ustalenia przekazano wcześniej firmie Multiconsult Polska, która na zlecenie PKP PLK przygotowuje dokumentację przygotowawczą projektu „Włączenie północnych dzielnic Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo w system kolei aglomeracyjnej na obszarze pomorskiej Metropolii”. Będzie ona podstawą do późniejszych prac nad projektem budowlanym i modernizacją linii. Wybrana koncepcja powinna zapewniać możliwie jak najłatwiejszą dostępność do przystanków oraz umożliwiać korzystanie z kolei jak największej liczbie pasażerów. To ważne dlatego, że obecnie wiele osób znacznie częściej wybiera podróż samochodem, a nie transportem publicznym.

Północna Kolej Aglomeracyjna ma w dużej mierze korzystać z już istniejącej infrastruktury w celu połączenia centrum Gdyni i dzielnic północnych. Dzięki niej poprawi się komunikacja dla mieszkańców między innymi Pogórza, Obłuża, Oksywia i Babich Dołów, ale też sąsiedniego Kosakowa czy Rumi.

Toczymy batalię o to, by do północnych dzielnic Gdyni, a także do Rumi i Kosakowa, doprowadzić kolej, by mieszkańcy mogli korzystać z tego bardzo wygodnego środka transportu – podkreśla Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – To porozumienie stanowi uzgodnienie wspólnego stanowiska o przebiegu przyszłej kolei. To bardzo ważne, aby w pracach nad koncepcją i przebiegiem uwzględnić interesy wszystkich uczestników. Chcemy, aby efekt finalny, w postaci strumienia pasażerów korzystających każdego dnia z tej kolei, był jak najwyższy. Jednocześnie chcemy uniknąć komplikacji dla obszarów rozwojowych, np. portu oraz naszych gmin i miast – dodaje.

Jeden z priorytetowych warunków to połączenie centrum Gdyni nową linią kolejową z Oksywiem. Ma ona prowadzić przez stację Gdynia Port i obsłużyć zachodnie tereny portowe i stoczniowe, a jednocześnie ominąć infrastrukturę międzynarodowej trasy kolejowej E65, która prowadzi z północy na południe Europy. Zgodnie z założeniami linia nie będzie kolidować z trasą Drogi Czerwonej, którą przebieg gdyńscy samorządowcy uzgodnili z przedstawicielami Zarządu Morskiego Portu Gdynia w listopadzie 2020 roku. Jednocześnie, jeśli budowa nowej linii kolejowej przez stację Gdynia Port zostanie zrealizowana w późniejszym etapie, dopuszcza się, aby ruch tymczasowo poprowadzić liniami kolejowymi 202 lub 250 do stacji Gdynia Chylonia oraz dalej linią 723. Jednak przebieg trasy przez stację Gdynia Chylonia ma mieć charakter przejściowy lub uzupełniający.

Kolejny warunek priorytetowy zakłada, że centrum Gdyni powinno być również połączone z gminą Kosakowo – do zachodniej części Mostów, przy czym zachowana zostanie możliwość ewentualnego przedłużenia trasy w kierunku Półwyspu Helskiego poprzez linię 213.

W treści porozumienia znalazł się też zapis, że trasa Północnej Kolei Aglomeracyjnej powinna omijać tereny Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego w Gdyni. Dokument zakłada również, że w projekcie inwestycji nie znajdą się rozwiązania, które ograniczą działalność Portu Gdynia.

To efekt wielomiesięcznych prac, w wyniku których uzgodniliśmy wariant przebiegu kolei, która obsługiwałaby północne części Gdyni. Dla nas ważne jest ominięcie terenów portowych, niezwykle cennych, bo nielicznych. Mówię tu przede wszystkim o placach składowych, które chcemy zachować. Chcemy, by jak najlepiej służyły portowi – mówi Maciej Bąk, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia. – Jako port mamy też świadomość, że generujemy dodatkowy ruch na ulicach miasta, dlatego będziemy wspierać rozwiązania pozwalające go zmniejszać. Kolej jest niewątpliwie przyszłością, to ona jest w stanie rozwiązać problemy komunikacyjne Gdyni oraz gmin ościennych – przekonuje.

Sygnatariusze zadbali także o zapewnienie funkcjonalności, która umożliwi realizację połączeń w kierunku Słupska linią nr 228 przez Dolinę Logistyczną, Rumię i Wejherowo.

Porozumienie ma gigantyczne znaczenie komunikacyjne dla wielu mieszkańców powiatu wejherowskiego, puckiego oraz Gdyni. Koleją można sprawnie przemieszczać się do pracy, a mówimy tutaj o terenach Doliny Logistycznej, gdzie rozbudowuje się Port Gdynia oraz powstaje wiele nowych firm. To docelowo dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Do tego dochodzi bardzo mocno rozbudowujące się Kosakowo, gdzie przybywa mieszkańców – wyjaśnia Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. – To powoduje, że należy odpowiednio zabezpieczyć przebieg linii kolejowych, by później etapowo realizować te inwestycje. Wypracowany wariant jest zarówno dobry dla rozwoju gospodarki i przemieszczania się mieszkańców, jak i odciążenia istniejącego układu drogowego. To naprawdę optymalny wariant – podsumowuje.

Planowany przebieg PKA Sygnatariusze porozumienia Michał Pasieczny, burmistrz Rumi Sygnatariusze porozumienia Michał Pasieczny, burmistrz Rumi Burmistrz Rumi Michał Pasieczny podpisujący porozumienie Osoby podpisujące porozumienie Burmistrz Rumi Michał Pasieczny udzielający wypowiedzi na temat porozumienia

Ściągnij galerię
Kalendarz wydarzeń