Wtorek, 03 października 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Karta informacyjna o projekcie „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”


Karta informacyjna o projekcie „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”

Tytuł projektu

„Zwiększenie wykorzystania energii ze  źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z systemem zarządzania energią oraz w nielicznych przypadkach zamontowane akumulatory do kumulacji energii (rozwiązania innowacyjne) w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Rumia i Gminy Szemud.

Całkowita wartość projektu

       4 230 962,86

Dofinansowanie

3 030 437,00 zł, z czego:

817 716,53 zł (Gmina Miejska Rumia)

2 212 720,47 zł (Gmina Szemud)

Wkład własny

1 200 525,86 zł, z czego:

365 048,60 zł (Gmina Miejska Rumia)

835 477,26 zł (Gmina Szemud)

Żródło dofinansowania/ Program

Projekt partnerski, Gmina Miejska Rumia- lider.

Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii    Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020)

Status

Zakończony  31.03.2022 r. (Umowa z dn. 04.10.2018 r.)

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń