Niedziela, 26 marca 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

„Klimat w Szkołach Metropolii”. OMGGS szuka wykonawcy zielono-niebieskiej infrastruktury


„Klimat w Szkołach Metropolii”. OMGGS szuka wykonawcy zielono-niebieskiej infrastrukturyf13.03.2023 r.

„Klimat w Szkołach Metropolii”. OMGGS szuka wykonawcy zielono-niebieskiej infrastruktury

Projekt edukacyjny „Klimat w Szkołach Metropolii” wielkimi krokami wkracza w zasadniczą fazę realizacji. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot ogłosił postępowanie na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury łagodzącej zmiany klimatu. Trwają poszukiwania wykonawcy zielono-niebieskich inwestycji, które powstaną na terenie 34 szkół partnerskich projektu.

Zamówienie zostało podzielone na 4 części i obejmuje realizację 5 typów obiektów:

  • sześciu zewnętrznych zielonych ścian;
  • czternastu skrzyniowych ogrodów deszczowych;
  • ośmiu gruntowych ogrodów deszczowych i trzech niecek retencyjnych;
  • trzech kompostowników.

Liczymy na szybkie rozstrzygnięcie postępowania. Zielono-niebieska infrastruktura to kluczowy element projektu edukacyjnego „Klimat w Szkołach Metropolii”. Po jej wybudowaniu uczniowie będą mogli naocznie poznać sposoby i rozwiązania służące łagodzeniu zmian klimatu. Infrastruktura będzie przykładem, jak można również w warunkach domowych szukać pomysłów na działania sprzyjające klimatowi – mówi Michał Glaser, prezes zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Zielono-niebieska infrastruktura to rozwiązania łagodzące zmiany klimatu, które wykorzystują potencjał roślin, gleby oraz wody, również deszczowej. Ich stosowanie poprawia jakość życia ludzi, zwierząt i roślin, szczególnie w miastach oraz innych „zabetonowanych” przestrzeniach. Pozwala nie tylko zaadaptować się teraz do nowych warunków, lecz także wpływa korzystnie na naszą przyszłość. Wśród ekologicznych rozwiązań można wymienić obiekty małej retencji, takie jak ogrody deszczowe, niecki retencyjne czy też zielone ściany z pnączy oraz kompost. Do zielono-niebieskiej infrastruktury zaliczamy także parki, roślinność przyuliczną, ogrody, zielone dachy, zieleń nieurządzoną, lasy, zbiorniki i cieki wodne.

Zielone ściany to sposób na przyjazne klimatowi zagospodarowanie elewacji budynków. Tak zwane ogrody pionowe dają schronienie ptakom i owadom, tłumią dochodzący do budynku hałas, działają jako naturalny klimatyzator oraz nadają budynkowi uroku.

Gruntowy ogród deszczowy zbiera wodę z powierzchni ulic, chodników, dachów czy parkingów. Dzięki temu deszczówka, zamiast trafiać do sieci kanalizacyjnej, nawadnia rośliny. Podczas opadów woda spływa z wyżej położonych terenów i jest przechwytywana przez specjalnie zaprojektowane niecki obsadzone roślinami. Skrzyniowy ogród deszczowy spowalnia i ogranicza spływ deszczówki z dachu do kanalizacji, zatrzymując część wody w zbiorniku. Przypomina dużą donicę wypełnioną roślinnością.

Niecka retencyjna to łagodne zagłębienie terenu, w którym czasowo gromadzi się woda opadowa. Powoli wsiąkając w glebę, nawadnia rośliny i grunt. Niecka bardzo często przypomina łąkę kwietną, która gromadzi wodę dużo skuteczniej niż trawnik.

Kompostownik to miejsce, w którym zbiera się odpady roślinne. Wytworzony z nich kompost nazywany czarnym złotem jest jednym z najbardziej wartościowych podłoży wykorzystywanych w uprawie roślin ogrodowych, balkonowych i domowych.

W ramach projektu „Klimat w Szkołach Metropolii” na terenie 40 metropolitalnych szkół powstanie łącznie 40 obiektów zielono-niebieskiej infrastruktury. Uczestniczące w projekcie szkoły położone są nie tylko w dużych miastach, ale i mniejszych miejscowościach. W gronie beneficjentów znalazła się Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi.

Realizacja infrastruktury została podzielona na 2 etapy:

  • zaprojektowanie oraz uzgodnienie ostatecznej wersji projektu dla każdej ze szkół, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym,
  • kompleksowe wykonanie uzgodnionego ze szkołami projektu, w tym uzyskanie wszystkich potrzebnych zgód i pozwoleń.

Inwestycje – oprócz prac projektowych, ziemnych i konstrukcyjnych – będą obejmować wykonanie instalacji umożliwiających odpowiednie ukierunkowanie wody opadowej, ale także nasadzenie roślin dobranych dla danego typu infrastruktury. Każda ze szkół dodatkowo otrzyma narzędzia ogrodnicze i rośliny, by samodzielnie prowadzić nasadzenia.

W zeszłym roku szkoły zostały wyposażone w ramach projektu w sprzęt komputerowy umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych. W marcu rozpoczyna się cykl szkoleń dla nauczycieli, podczas których dowiedzą się, jak rozmawiać z uczniami o skutkach zmian klimatu oraz otrzymają profesjonalnie opracowane scenariusze zajęć lekcyjnych i materiały dydaktyczne przydatne do pracy z uczniami. Na spotkaniach omówione zostaną zasady funkcjonowania każdego rodzaju infrastruktury, która po jej wybudowaniu stanowić będzie przestrzeń do prowadzenia zajęć lekcyjnych.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: klimatwszkolach.pl


Projekt jest realizowany w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Dofinansowanie pochodzi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa. OMGGS realizuje go we współpracy z partnerem merytorycznym Gdańskie Wody oraz z partnerem zagranicznym International Development Norway. Wartość projektu wynosi 3 mln zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń