Środa, 29 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Kolejne ulice zostaną zmodernizowane


Kolejne ulice zostaną zmodernizowane10.03.2023 r.

Ulica Ks. Lucjana Gierosa, która zostanie wyremontowana

W najbliższych dniach rozpocznie się oczekiwana przez mieszkańców Rumi modernizacja ulic Ks. Lucjana Gierosa, Morskiej i Torowej. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni jezdni wykonanej z trylinki oraz chodników na terenach należących do gminy. Dodatkowo na ul. Torowej przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa i wodociągowa. Zakończenie wszystkich robót planowane jest na sierpień tego roku.

Inwestycja będzie przebiegać etapowo. W pierwszym etapie przebudowana zostanie ul. Ks. Lucjana Gierosa, w drugim ul. Morska (odcinek od ul. Dąbrowskiego do ul. Abrahama), a w trzecim etapie ul. Torowa (odcinek od ul. Abrahama do ul. Starowiejskiej). Koszt realizacji wszystkich prac wyniesie ponad 2 miliony złotych. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie inwestycji jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Modernizacja wymienionych ulic wiąże się z koniecznością wprowadzenia tymczasowych zmian w organizacji ruchu, dlatego rumscy urzędnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zwracanie uwagi na okresowe oznakowanie.

Realizacja tej inwestycji w znaczący sposób wpłynie na komfort życia mieszkańców. Było dużo oddolnych sygnałów dotyczących jakości chodników, stanu tych ulic oraz zbyt małej liczby miejsc parkingowych. To wszystko było w fatalnym stanie i utrudniało przemieszczanie się, zwłaszcza starszym osobom. Ta inwestycja spowoduje również, że poprawi się przepustowość okolicznych dróg. Osobiście bardzo często omijam korek na ulicy Dąbrowskiego, jadąc Morską, Abrahama i Starowiejską. Te działania są także spójne z realizacją węzła integracyjnego Centrum, czyli modernizacji okolic dworca głównego – podkreśla radny Marcin Kaczmarek, przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej. – Chyba nie skłamię, mówiąc że nam wszystkim – radnym, włodarzom, urzędnikom, mieszkańcom – zależało na tej inwestycji. Te ulice znajdują się w centrum Rumi i powinny być jej wizytówką. Wielu osobom należą się podziękowania za doprowadzenie do tej realizacji: od burmistrzów, przez radnych, którzy zagłosowali pozytywnie za budżetem miasta, nie zapominając o pracownikach urzędu, a dokładniej komórek koordynujących inwestycje drogowe – podsumowuje.

Ulica Torowa, która zostanie zmodernizowana

Ulica Morska, która zostanie zmodernizowana

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń