Niedziela, 26 marca 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Kolejne ulice zostaną zmodernizowane


Kolejne ulice zostaną zmodernizowanef10.03.2023 r.

Ulica Ks. Lucjana Gierosa, która zostanie wyremontowana

W najbliższych dniach rozpocznie się oczekiwana przez mieszkańców Rumi modernizacja ulic Ks. Lucjana Gierosa, Morskiej i Torowej. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni jezdni wykonanej z trylinki oraz chodników na terenach należących do gminy. Dodatkowo na ul. Torowej przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa i wodociągowa. Zakończenie wszystkich robót planowane jest na sierpień tego roku.

Inwestycja będzie przebiegać etapowo. W pierwszym etapie przebudowana zostanie ul. Ks. Lucjana Gierosa, w drugim ul. Morska (odcinek od ul. Dąbrowskiego do ul. Abrahama), a w trzecim etapie ul. Torowa (odcinek od ul. Abrahama do ul. Starowiejskiej). Koszt realizacji wszystkich prac wyniesie ponad 2 miliony złotych. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie inwestycji jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

Modernizacja wymienionych ulic wiąże się z koniecznością wprowadzenia tymczasowych zmian w organizacji ruchu, dlatego rumscy urzędnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zwracanie uwagi na okresowe oznakowanie.

Dołożymy wszelkich starań, aby uciążliwości związane z przebiegiem tej inwestycji były możliwie najmniejsze. Za utrudnienia bardzo przepraszamy – mówi burmistrz Michał Pasieczny.

Ulica Torowa, która zostanie zmodernizowana

Ulica Morska, która zostanie zmodernizowana

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń